Окончателно, без право на обжалване Върховният административен съд (ВАС) се произнесе против мракобесните текстове от наредбата на Община Царево за опазване на обществения ред, според които за къмпингуване се изискват нотариално заверени съгласия и разрешителни от главния архитект и се налагат солени глоби, в т.ч. за собственици на имоти, допуснали поставянето на палатка в тях.

Това е видно от публикуваното решение на ВАС.

На територията на общината се намира обявеният със закон за екоплаж Корал - едно от малкото не съвсем урбанизирани места по Черноморието, което се превръща в ябълка на раздора всяко лято, тъй като община и собственици воюват с къмпингуващите.

В своето решение съдиите Георги Георгиев, Тодор Тодоров и Хайгухи Бодикян оставят в сила решението на първоинстанционния Административен съд - Бургас, с което се обявяват за нищожни няколко члена от въпросната наредба. "Първоинстанционният съд обосновано е приел, че липсва нормотворческа компетентност на органа – Общински съвет - Царево да урежда неуредени обществени отношения и да преурежда вече уредени със Закона за устройство на черноморското крайбрежие (ЗУЧК) обществени отношения", посочва тричленният състав на ВАС.

В случая това означава следното: общината е уредила с наредбата въпрос, който вече е уреден в закон, а няма право на това. Според ЗУЧК къмпингуването е разрешено, като за обособяването на местата трябва да се изготви наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на земеделието, храните и горите, министъра на околната среда и водите и министъра на туризма. Тази наредба обаче все бива отлагана и до ден днешен не съществува в правния мир.

Отпадналите текстове

Както Клуб Z писа, през 2019 г. част от наредбата бе атакувана от Дончо Бораджиев от сдружението "Да запазим Корал", като с решението на ВАС Община Царево е осъдена и да му заплати 1000 лв. разноски по делото.

Ето и конкретните спорни текстове, с които на практика къмпингуването се забранява (като се има предвид отношението на местната власт към него):

Чл. 27, т. 16: "Разполагането и/или ползването на палатки, ремаркета и полуремаркета за обитаване или къмпинг, тип каравана и други съоръжения за къмпингуване и бивакуване с туристическа цел в имоти на територията на община Царево, чието отреждане е различно от отреждане "за курортно-рекреационна деност", както и в имоти, определено "за курортно-рекреационна дейност" без издадено по надлежния ред разрешение от главния архитект на община Царево. При констатиране на нарушения по предходното изречение от тази точка, на нарушителите се налага наказание "глоба" в размер от 200 до 2 000 лв. При повторно нарушение, на нарушителите се налага глоба в размер от 2000 до 5000 лв."

Чл. 27а: "Разполагането на палатки, ремаркета и полуремаркета за обитаване или къмпинг, тип каравана и други съоръжения за къмпингуване и бивакуване с туристическа цел или провеждането на организирано мероприятие могат да бъдат поставени само след получаване на предварително писмено съгласие- разрешение, изразено в нотариално заверена декларация от собственика на имота, на която територия същите ще бъдат разположени. В седмодневен срок, преди разполагането на съоръженията, екземпляр от нотариално заверена декларация следва да се представи в Общинска администрация Царево и РПУ Царево от желаещите да къмпингуват/ бивакуват. (...)

Чл. 27б: С наказанието по чл. 27, т. 16 се наказват и собствениците/наемателите на недвижими имоти, намиращи се на територията на община Царево, чието отреждане е различно от отреждане "за курортно-рекреационна дейност", както и в имоти, определени "за курортно-рекреационна дейност", без издадено по надлежния ред разрешение от главния архитект на община Царево, които допускат разполагане и/или ползване на палатки, ремаркета и полуремаркета за обитаване или къмпинг, тип каравана и други съоръжения за къмпингуване и бивакуване с туристическа цел в тези недвижими имоти."