Регистрация като в хотел, паркинг, охрана, окосена трева, химическа тоалетна, бариера, ограда, зона за придвижване на автомобили, заплащане. Така властта си представя правилата за т.нар. диво къмпиране, които приличат повече на класически къмпинг, само без бунгалата.

Дългочаканата наредба, която да регулира спорния от години въпрос, вече е факт и бе публикувана днес за обществено обсъждане от Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Най-важното в нея обаче е, че нито общините, нито държавата ще имат задължение да обособяват места за любителите на почивката сред природата. Това ще става по желание. А в същото време разполагането на палатка извън едно подобно място ще се счита за неправомерно и ще се санкционира с глоба от 500 до 1000 лв.

Частните собственици на имоти също ще имат право да ги обособят като места за диво къмпингуване, като и те, както и държавните и общински органи, ще трябва да минат през една дълга процедура за целта. Ако изобщо искат да се занимаят с това.

Хем в легалност, хем не

Както е известно, от години се поражда напрежение по отношение на дивото къмпингуване, и по-специално по Черноморието. Не са останали много места за целта, извън Карадере, отчасти Иракли, Корал и някои плажове като Шкорпиловци (на север) или "мидените плажчета" на Варвара, Липите и др. (на юг).

Проблемите се коренят отчасти в инвеститорските интереси, отчасти във факта, че голяма част от имотите са частна собственост, отчасти в отношението на общините, които или искат да се реализират строежи, или да продадат земите си (пр. Община Царево), отчасти в самата държава (пр. бившият министър на екологията Нено Димов, на регионалното развитие - Петя Аврамова, на туризма Николина Ангелкова и мн. др.) и най-вече - в липсата на общи устройствени планове.. И малкото останали диви места не се ползват със специална защита от държавата, не се изкупуват спорни земи от нея, не се нанасят дюните в кадастъра и пр.

Така разполагащите палатки в тези територии бяха обявявани хем в легалност, хем не и тъй като нямаше законова регламентация общини като Царево и Несебър си измисляха забранителни и разрешителни режими и санкции в собствените си наредби, паднали после в съда.

Затова и миналия парламент взе решение да регулира процеса като записа в Закона за устройство на черноморското крайбрежие (ЗУЧК), че ще се изготви специална наредба за къмпингуването, а в едногодишен срок от влизането й в сила ще влязат в сила и санкциите.

Изискване, изискване, изискване

Така стигаме до предложената днес наредба. Според нея въпросните места за диво къмпиране може да се обособят в частни, общински и държавни терени в зони А и Б (най-апетитните за застрояване, б.а.), горски територии или в земеделски необработваеми земи, както и в незастроени имоти, включени в границите на урбанизирани територии, без промяна на предназначението им. Такива не може да има в резервати, природни забележителности и защитени местност по Закона за защитените територии (нищо, че в защитени местности има строителство, б.а.).

Определен е и "срок" за къмпирането - 1 май до 30 септември. А даденото място ще има "разрешително" само за срок от до 3 години, като това ще става със заповед на кмета на общината или от оправомощено от него длъжностно лице.

А какво трябва да направи собственикът на терена? Да подаде заявление до кмета, което трябва да съдържа всички налични данни за имота, скица от кадастъра, документ а собственост, "ситуационен план" (за него след малко), правила за ползване на мястото, становища от: органите за пожарен контрол, здравните власти и екоминистерството. Кметът може да откаже - ако някое от условията не е изпълнено. А ако иска - желаещият да осбособи такъв терен - да обжалва.

Още изисквания, изисквания, изискваия

А какво трябва да съдържа "ситуационният план"? "Граници на имота или на частта от имота; геодезическо заснемане на дървесната растителност; вход; зона за придвижване на леки автомобили, кемпери, каравани, мотопеди, мотоциклети, велосипеди; места за паркиране на превозни средства; места за разполагане на палатки, кемпери или каравани; места за разполагане на обектите по чл. 10а, ал. 2 от ЗУЧК (т.е. беседки, пейки, маси, заслони и пр.); места за разполагане на преносими химически тоалетни; места за разполагане на контейнери за отпадъци; места за палене на огън, при условие, че няма забрана в нормативен акт за съответната територия. 

"Правилата трябва да съдържат изисквания за осигуряване на безопасността, сигурността, чистотата и спокойствието на пребиваващите. В правилата трябва да са определени и условията, и цената" - появява се и цената.

Продължаваме със задълженията на субекта, собственик на терена. Той трябва да осигури: охраната; регистрация на лицата, които пребивават в палатките, кемперите или караваните по смисъла на Закона за гражданката регистрация, или по-точно следния текст от него: "Лицата, предоставили подслон в хотел, мотел, почивен дом или друго място за подслон, са длъжни да регистрират в специални книги отседналите, като при поискване предоставят данните от тях на органите на местната власт или на Министерството на вътрешните работи". Продължаваме с: "почистването и окосяването на терена", както и пръскането с разрешени препарати", сметосъбиране и сметоизвозване, поддръжка на химическите тоалетни и мн. др.

Или в обобщение: малко вероятно е община или държава да обособи място за къмпингуване, а ако това все пак иска да направи частно лице - то ще трябва да мине през дълга процедура, която трябва да се подновява явно на всеки три години. А къмпингуващите на други места официално ще са в нелегалност.