Върховна административна прокуратура (ВАП) сезира Министерство на околната среда и водите (МОСВ) и Дирекция за национален строителен контрол (ДНСК) да проверят законни ли са строителните дейности на плаж „Бутамята“ в село Синеморец.

"Във ВАП е образувана преписка по информация в медиите, касаеща строителство на хотел на първа линия над плаж "Бутамята" в село Синеморец. В публикацията се споменава, че построеният хотел е незаконен, тъй като на мястото е одобрен строеж на три вили" - това съобщиха днес от държавното обвинение.

Става въпрос за серията публикации на Клуб Z, базирани на действията на активисти за опазване на Синеморец от бетона, за "хотела фантом", за който община Царево е дала зелена светлина през 2007 г., въпреки че подробният устройствен план е за ваканционно селище, а три години по-рано екоинспекцията в Бургас е съгласувала само вдигането на три вили.

Сега ВАП изискква от МОСВ и ДНСК да проверят продължава ли строителството и съответства ли изграденото до момента на издадените строителни книжа, както и попада ли имота в обхвата на Природен парк „Странджа“ и спазена ли е забраната за строителство в природните паркове – чл. 31, т. 9 от Закона за защитените територии.

Следва да се разбере издадени ли са необходимите актове  - предпоставка за законност на строителството, изискуеми съобразно Закона за биологичното разнообрзие и Закона за устройство на територията и дали са спазени изискванията за съгласуване на проекта или инвестиционното предложение, както и дали е извършена оценка за степента на отрицателно въздействие върху природните местообитания и местообитанията на видовете.

Трябва да се изяснят и всички останали условия за законност на строителството – собственост и статут на земята, влезли в сила устройствени планове, договори и да ли са съобразени с конкретните правила и изисквания на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие.

След приключване на проверката до ВАП следва да бъде изпратен обобщен доклад, в който да се отразят направените констатации, разкритите случаи на неспазване на приложимите правила, предприетите конкретни мерки и действия за отстраняване на закононарушенията и последиците от тях.

Предисторията

Както Клуб Z писа, всичко започва от инициативата на граждански активисти да изпратят искания по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) до РИОСВ-Бургас и община Царево, след като забелязват, че хотелът от 10 000 кв. м РЗП се доизгражда. И резултатите от отговорите на институциите са повече от любопитни.

Екоинспекцията зявява, че през далечната 2004 г. с нея е съгласувано изграждането на три вили във въпросния парцел и тя дава зелена светлина - без извършване на процедура по ОВОС (защото не била необходима).

През октомври 2007 г. разпраща указания до всички общини, които попадат в обхвата ѝ, и касаят необходимостта от прилагането на оценка за съвместимост на всички планове, инвестиционни проекти и пр. - стари и нови, във връзка с последните тогава изменения в Закона за биологичното разнообразие (ЗБР).

Въпреки тези указания, два месеца по-късно, на 7 декември, община Царево, ръководена по това време от небезизвестния Петко Арнаудов, издава разрешения за строеж за обект "Апартаментен хотел - Блок 1" и за обект "Апартаментен хотел - Блок 2" за същия парцел и малко по-късно същия месец строителната площадка е открита. РИОСВ твърди, че в архивите й няма данни за това че трите вили изведнъж са станали хотел, съответно няма искания за извършване на нови екооценки на очевидно промененото инвестиционно намерение.

Любопитен е обаче фактът, че самата РИОСВ-Бургас признава как през 2013 г. с инвеститора е водена някаква комуникация.

През август 2013 г. (кмет вече е Георги Лапчев) възложителят - вече нов - "Аполония плюс" ЕООД (собственост на руския гражданин Александър Поправко), е зявил "промяна по време на строителството, свързана с фасадни промени, изменение на конфигурацията на централното тяло, изграждане на СПА център с покрит басейн и други вътрешни промени". В отговор през септември същата година екоинспекцията уведомява инвеститора, че въпросните заявени промени не попадат в обхвата на закона и екооценки не са необходими.

Тоест, РИОСВ би следвало тогава да е била наясно, че на мястото се строи хотел, а не одобрените от нея три вили.

Според подробния устройствен план (ПУП) за парцела той е предвиден за "ваканционно селище", което по дефиницията на закона представлява ен на брой къщи, свързани с обща инфраструктура. Планът е такъв и към днешна дата.

Искането по ЗДОИ до община Царево междувременно също е удовлетворено. Заявителите трябва да отидат на място да разгледат документите (администрацията на Царево няма навик да предоставя лесно достъп до обществена информация) - без право на копиране.

И така, преди ден в сградата на общината отива да чете инж. Николай Найденов - геодезист и преподавател в Университета по архитектура, строителство и геодезия. От предоставените му документи става ясно, че в общината разполагат с информация за "ваканционно селище". Въпросното селище е имало и одобрена виза за проектиране, но в един момент инвеститорът внася проект за хотел и както стана ясно - той е бил одобрен, строителните разрешителни - издадени, строителната площадка - открита. Документи общината пази и за внесените от възложителя поправки по хотела - същите, стигнали все пак до РИОСВ през 2013 г.

По думите на геодезиста и допусканията в самия ПУП са нередни - увеличена е плътността на застрояването, а и видимо от построеното, сградата не е с кота корниз 10 м, а по-висока. Съвсем отделен пък е въпросът, че местността "Поляните" попада в границите на Природен парк "Странджа". Според ЗЗТ за всяко едно изменение трябва да има съгласуване с министъра на околната среда и водите или с оправомощени от него длъжностни лица, независимо от разрешенията, които се изискват по други закони. Любопитен факт е и скоростта, с която през 2004 г. е бил сменен статутът земята от земеделска - само за три седмици. 

Дейностите в местността "Поляните" са и обект на проверка, разпоредена от Върховната административна прокуратура (ВАП) и хотелският комплекс - "три вили", също е станал част от нея - след като на 2 юли т.г. РИОСВ е направила инспекция на място.

Проверката на плановете в границите на парка пък бе разпоредена от ВАП миналата година след скандала с предвижданията за "Поляните" - когато стана ясно, че община Царево е дала зелена светлина за 32 потенциални строежа. Стигна се до абсурда и прокуратурата да проверява... прокуратурата относно нейни действия по изграждането на вилата на столичен архитект, която е пред завършване. 

Към момента не е известно да има резултат от активността на държавното обвинение, въпреки личните туитър заявки на главния прокурор Иван Гешев, че морето трябвало да бъде спасено от бетона.

В случаи на констатирани престъпления, материалите следва да се изпратят и на компетентните прокуратури, наред с ВАП.