Докато години наред екоинспекцията глобява община Царево, че фекалните води на Синеморец се изливат в морето, въпреки забраната за това, същата тази екоинспекция е одобрила десетки инвестиционни намерения в землището на селото и то с ясното съзнание, че отпадъчните води ще отиват в същата тази тръба.

Това става ясно от справка, изискана от Борислав Борисов от инициативата „Да не допуснем Синеморец да се превърне в Слънчев бряг, от РИОСВ-Бургас. Именно местната инспекция е тази, която съгласува инвестиционните намерения.

Конкретно Борисов е изискал информацията за съгласуването на всички инвестиционни предложения за периода 2013-2021 година. Това е периодът, в който екоминистерството глобява общината заради отходната тръба (както е известно – сумарно с около 30 000 лева до момента). Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) в Синеморец е трябвало да бъде въведена в експлоатация още през 2008 г., но такава и до днес няма (още за казуса – виж долу).

От РИОСВ са отвърнали, че са съгласували близо 200 инвестиционни предложения. От тях обаче в 26 случая е било посочено, че отходните води ще бъдат включени в същестуващата канализационна мрежа, разбирай – водите ще се изливат в залива „Св. Яни“. В същото време обаче чл. 125 а от Закона за водите е императивен: „Забранява се включването на нови потребители, заустващи отпадъчни води, към канализационните системи на населените места, селищните и курортните образувания в случаите, когато канализационната система не може да осигури отвеждането и пречистването на отпадъчните води, при спазване на условията в издаденото по реда на този закон разрешително за заустване на отпадъчни води“. По думите на Борисов сред решенията на екоинспекцията има и такива, в които дори се посочва, че няма нужда от извършване на ОВОС.

Почти няма и неодобрени инвестиционни намерения за този период, показва още справката на активиста. А те са от всякакъв вид – от надстройка, през басейн, до вили, хотели, къщи за гости. Има и такива, за които е неприложимо включването в канализация – като например такива за външно кабелно електрозахранване. Масово, все пак, са одобрявани проекти, при които инвеститорът е посочил, че ще използва локална пречиствателна станция, или септична яма. 

„Но тези 26 случая ги има“, посочва Борисов. И допълва: „Но най-скандалното за мен е, че знаят за пробема за липса на ПСОВ, глобяват общината, но не спират да разглеждат и одобряват инвестиционни предложения“.

Тръбата

Както Клуб Z писа, на 3 септември кметът на Царево (трети мандат) Георги Лапчев се видя принуден да издаде заповед, с която се спира строителството в Синеморец. А се видя принуден заради неуредения въпрос с това къде се изливат фекалните води на селото (т.е. в морето) - след изрична заповед в тази посока на националния строителен контрол. Забраната ще бъде вдигната едва след като се реши проблемът.

В средата на август ДНСК наложи забрана за строителство в спорното именно заради бетонирането село. Основанието за забраната бе проблемът с колектора за отходни води, който както е известно, е незаконен. Тръбата обаче от 13 години излива нечистотиите в морето. От това време (2008 г.) датира и заповедта на строителния контрол за премахването ѝ, нещо, което община Царево не е направила и е глобявана всяка година от екоминистерството.

Заповед. Е-и?

През 2008-а РДНСК в Бургас издава заповед за забрана за използвне на колектора, отвеждащ битовите и фекалните води на селото в залива "Св. Яни" - между плажа при устието на река Велека и централния плаж на Синеморец - "Бутамята". Заповедта на строителния контрол е потвърдена и от Върховния административен съд. ДНСК издава заповед за премахване (октомври 2008 г.).

Въпросният колектор пък е част от започналото през 2001 г. изграждане на експериментален пречиствателен модул, като според ДНСК разрешителното за строителство на главния архитект на община Царево е издадено тогава без съставяне на задължителните актове и протоколи, без надзор. Съоръжението за пречистване е построено и през 2008-а все пак е предадено на ВиК.

В резултат - 13 години по-късно въпросният експериментален модул все още не е пуснат в експлоатация, като не е известно местната власт да е направила постъпки за това. Работи обаче фекалната тръба, без никакво пречистване и това е публична тайна за жителите и гостите на Синеморец. 

Параграф 22

Около сагата "ПСОВ на Синеморец" се разшумя отново след сигнал от гражданин до ДНСК, препратен от строителния контрол и до екоминистерството. Със случая вече се занимава и прокуратурата, макар на практика държавните органи да са издали заповед за премахването на колектора много отдавна. Но пък ако това стане, в действителност, няма къде да се отвеждат отходните води. 

Пречиствателните съоръжения са по програмата ПУДООС (към екоминистерството) - т.е. с пари от държвата. Те са в Синеморец и в село Варвара, като и двете не работят.

Според кмета Лапчев общината се върти в Параграф 22 заради санкциите от Министерство на околната среда и водите, защото "тези, от които зависи да се случи нещо, ни наказват защо не се е случило".

Версията на кмета е, че не общината, а държавата трябва да даде пари за пречиствателната станция, защото сумата от 10-15 милиона лева била непосилна за местната власт, а Синеморец на практика има 100-200 постоянни жители и не може да кандидатства за европри. Лапчев забравя обаче да спомене плановете на община Царево да строи в града зала и ледена пързалка с прогнозна стойност 8 милиона лева.

Планът

Проблем за общината е и ПП "Странджа". Администрацията си била направила проект за ПСОВ, но имало и "тежести", тъй като Синеморец се намира в природен парк и площадката, в която трябва да бъде изградена станцията, трябва да бъде изключена от парка. Което не е пък проблем за местната власт, дала за последно зелена светлина за 32 потенциални строежа само в местността Поляните. Нито за хотела-фантом при "Бутамята". Нито за вилата на столичен архитект при скалното образувание Корабите и мн. др. Т.е. в границите на парка и в "Натура 2000". 

Допълнителен, но не и маловажен щрих в сагата е и липсата на Общ устройствен план на общината, който би трябвало и да определи място за ПСОВ на Синеморец. Такъв пак бе представен миналата година и пак се сдоби с множество отрицателни становища, най-вече заради предвиденото мащабно застрояване в ПП "Странджа" и измислени плажове и бе временно замразен. Що се отнася до Синеморец, за селото бе предвидено около 50 на сто допълнително урбанизиране. Без да е ясно къде ще отидат отпадъчните води.