Пресцентърът на МВР рискува поредна порция медийни, а защо не и наказателни обвинения от прокуратурата, след като изнесе днес данни за 116 спрени производства. Които според вътрешното министерство се държат "на трупчета".

Информацията е озаглавена "Обобщена информация, получена от ГДНП и ГДБОП, за случаи с висок обществен интерес" и се казва, че случаите са за публични лица, заемащи ръководни длъжности в държавните и общински администрации, корупция, здравеопазване и др. за периода от 01.01.2021 г. до 25.03.2022 г.

Специално се пояснява, че това са...

"... приключени в ГДНП и ГДБОП преписки и проверки. Те са предадени на прокуратурата по компетентност и към момента няма никаква информация за произнасяне по тях."

Това де факто е втора такава порция, след като главният секретар на МВР през октомври внесе във ВСС молба да предприемат действия срещу прокуратурата, като даде примери с 25 конкретни "медийни" дела срещу министри, за "Автомагистрали" и пр., които са потънали там.

Същото число заяви завчера и МВР министърът Бойко Рашков по време на годишния отчет на МВР, на който присъства и премиерът Кирил Петков.

Що се касае до новата порция дела, които според МВР не се работят активно, сред тях може да се прочете например анонсирана преписка от 11 февруари 2021 г. "срещу главния прокурор на България, срещу бившия председател на КПКОНПИ и срещу депутат в 47 НС". Предметът е "неправомерни действия" и след около месец работа - на 21 март тя е пратена ... Познахте! В Специализираната прокуратура.

По друг от случаите се твърди, че срещу Иван Гешев е работил отделът срещу пране на пари в ГДБОП и става дума за „евентуално извършени от главния прокурор престъпления от общ характер. Евентуално участие в ОПГ с цел фалит на търговска банка и набеждаване в убийство“. Материалите по преписката са били изпратени на Специализираната прокуратура на 10 март.

Общо в началото на годината МВР е изпратило на спецпрокуратурата три преписки срещу главния прокурор, обобщава "Лекс".

А пък осем от делата, за които министерството обвинява хората в червени тоги, че не работят, са срещу магистрати, пратени са на прокуратурата и за тях няма никаква информация за произнасяне. 

Всички може да бъдат видени по-долу:

Без особена изненада, последва незабавен пресотговор от прокуратурата. В него се твърди, че сме... 

"свидетели... на поредната едностранна атака от страна на изпълнителната срещу съдебната власт."

Не става ясно как обвиненията за "шиканиране", затлачване и държане "на трупчета" на определени преписки и досъдебни производства са политическата едностранна атака.

Но пък се посочва ясно "кой тук е шефът": 

"Законодателят е предвидил прокурорът да упражнява контрол за законосъобразното протичане на разследването, така също и неговото ръководство с цел привличане към наказателна отговорност на лица, за които в хода на разследването са събрани достатъчно данни за извършено престъпление.

В хода на водена проверка или образувано досъдебно производство прокурорът дава указания на разследващите органи, които имат задължителен характер. В изпълнение на своите правомощия прокурорът взема решение за образуване на наказателно производство на база вътрешно убеждение и преценка..."

(И всичко това - докато по същото време Иван Гешев днес се оправдаваше във ВСС срещу някои от шумните дела по 9-те точки на Надежда Йорданова - че прокуратурата не разследва, а това прави само МВР, б.р.)

От обвинителите казват, че няма да отговарят по конкретни неща от списъка, но все пак "текат активни действия по разследването, назначени са множество експертизи и други процесуални действия".

"Никъде в българското законодателство не е предвидено наблюдаващите прокурори да уведомяват за предприетите действия органите на МВР, още по-малко, вътрешния министър", заключават от държавното обвинение.

Разбира се, не пропускат да подчертаят, че "информация по конкретни наказателни производства може да бъде предоставяна на българската общественост едва след получаване на разрешение от съответните наблюдаващи прокурори по реда на чл. 198 от НПК".

Пълния текст на тяхното становище може да видите по-долу.

Клуб Z напомня, че за разлика от изброените в списъка случаи прокуратурата анонсира започването на мълниеносни дела срещу шефа на ГДБОП (заради 53-те млн. лв., изтегени на каса за магистрала "Хемус") и срещу неизвестно лице от ГД "Национална полиция", което давало писмени грифове на свой подчинен (върху официален документ) как да движат оператините действия срещу шефа на Булгаргаз

През февруари 2016 г. следователят Бойко Атанасов даде няколко интервюта, в които твърдеше, че в Софийска градска прокуратура (тогава "важните" дела срещу министри, депутати магистрати, кметове и пр. още не бяха преместени в Спецпрокуратурата, б.р.) съществува "шпицкоманда". Според него тя държи на трупчета по целесъобразност проверки и досъдебни производства срещу "неизвестни извършители" - всъщност известни политици, едри бизнесмени и пр.

Ето и отговора на прокуратурата от днес:

ПРБ за "справка с данни" на МВР: Свидетели сме на поредната едностранна атака от страна на изпълнителната срещу съдебната власт.

Във връзка със “справка, съдържаща данни за приключени в ГДНП и ГДБОП преписки и проверки, предадени на прокуратурата и за които към момента няма никаква информация за произнасяне по тях“, публикувана на официалната страница на Министерство на вътрешните работи, дирекция „Публична комуникация“ на Прокуратурата на Република България представя следната позиция:

Конституционните и законови правомощия на Прокуратурата на Република България са уредени в чл. 127 от Конституцията на РБ, чл. 146 от ЗСВ и чл. 6 от НПК. Законодателят е предвидил прокурорът да упражнява контрол за законосъобразното протичане на разследването, така също и неговото ръководство с цел привличане към наказателна отговорност на лица, за които в хода на разследването са събрани достатъчно данни за извършено престъпление. В хода на водена проверка или образувано досъдебно производство прокурорът дава указания на разследващите органи, които имат задължителен характер. В изпълнение на своите правомощия прокурорът взема решение за образуване на наказателно производство на база вътрешно убеждение и преценка с оглед събраните доказателства за извършено престъпно деяние.

Във връзка с изложеното от пресслужбата на вътрешното министерство и цитирането на конкретни досъдебни производства следва да отбележим, че информация по конкретни наказателни производства може да бъде предоставяна на българската общественост едва след получаване на разрешение от съответните наблюдаващи прокурори по реда на чл. 198 от НПК.

Прокуратурата няма да коментира изброените в т.нар. „справка с данни“, по голяма част от които текат активни действия по разследването, назначени са множество експертизи и други процесуални действия. 

Съгласно чл. 15 от Закона за МВР, дейността по разследване на престъпления се осъществява от полицейски органи съгласно установения ред в НПК и без намесата на политическото ръководство на Министерството на вътрешните работи, каквато практика се забелязва в последните месеци. Никъде в българското законодателство не е предвидено наблюдаващите прокурори да уведомяват за предприетите действия органите на МВР, още по-малко, вътрешния министър, който няма компетентност по извършването на процесуални действия. 

Свидетели сме на поредната едностранна атака от страна на изпълнителната срещу съдебната власт. Прокуратурата няма да позволи да бъде въвлечена в неконструктивен „диалог“, който погазва конституционно заложения принцип за разделение на властите. Против интереса на българските граждани е прокуратурата да възприеме подхода, налаган от лица, временно ръководещи институции на изпълнителната власт, за нарушаване устоите на правовата държава.

И занапред прокуратурата ще следва въведения още през 1991 г. от законодателя принцип за разделение на властите. Неприемлив е опитът на отделни представители на изпълнителната власт да изземват компетенции като неправомерно целят убеждаване на обществото в правилността на действията им, във виновността на отделни граждани и субекти без дори част от тях към момента да са привлечени към наказателна отговорност. В този случай прокуратурата е длъжна да съблюдава за спазване разпоредбите на националното и европейското законодателство, като недопусне политическото ръководство на МВР системно да нарушава презумпцията за невиновност като системно разпространява твърдения, нарушаващи Европейската конвенция за защита правата на човека. 

Прокуратурата на Република България за пореден път заявява, че единственият й „враг“ е престъпността и изразява готовността си за активно сътрудничество с всички държавни институции в рамките на своите конституционно регламентирани правомощия в интерес само и единствено на българските граждани.