Член на ВСС - острие на прокуратурата и непоколебим привърженик на Цацаров, а след това - на Гешев, опита днес да се "пошегува" с Атанаска Дишева. Като гласува тя да не ходи в командировка в Дъблин, Ирландия. Става въпрос за Огнян Дамянов.

Наглед точката от дневния ред звучеше безобидно и рутинно: Пленумът гласува разход - Олга Керелска, Атанаска Дишева и преводач да бъдат командировани на среща Еврепейската мрежа на съдебните съвети (ЕМСС) в Дъблин. Не е пресилено да се каже, че през годината такива командировки на членове на ВСС се случват десетки.

Керелска и Дишева са две от гласувалите против избирането на Иван Гешев за главен прокурор още през 2019 г., а после имаха последвателна позиция срещу него и при опитите му за "импийчмънт" - и от Янаки Стоилов, и от Надежда Йорданова. Дишева обаче е особено остра спрямо главния прокурор - включително изнесе преди години, че в коридора Гешев я е "заплашил" - по нейното схващане - че от нея ще излезе страхотен политик.

Та, днес Огнян Дамянов  - бивш окръжен прокурор на Разград, взе думата и каза, че от двете няма да подкрепи само Дишева.

Причината била, че в предложението предварително е записано кои да бъдат командировани, т.е. - не се решава на заседателната маса (нищо че то и за Керелска важеше същото, б.а.).

Дамянов изтъкна, че самата Дишева в миналото е изразявала несъглесие срещу този подход на работа - да се подават предварително изготвени решения кой кога да бъде командирован.

Самата Дишева взе думата, колкото да обясни, че са предложени за командироване тези членове единствено по причина, че те изпълняват конкретен проект, на който ще е посветена срещата в Дъблин. Това са те двете с Керелска.

Върховната съдийка, която може да се каже - не обича "да си оставя магарето в калта" и води 5 години битки с прокурорските членове в съвета, веднага напомни, че скоро по същия начин са били командировани с предварително посочване Гергана Мутафова и Калина Чапкънова - и двете прокурорки, плътно подкрепящи Гешев. И тогава гласове против не е имало.

Водещата заседанието Галина Захарова прие предложението на Дамянов - и двете командировани "лица" бяха гласувани разделно. Все пак при пълно мълчание останалите от прокурорската колегия се отказаха от обструкции и подкрепиха и двете да бъдат командировани. Гласът на Дамянов остана сам.

Самият Огнян Дамянов се озова по интересен начин във ВСС - на изборите през 2017 г. той имаше точно равен брой гласове с друга кандидатка. Затова се наложи да се тегли жребий и под погледа на Сотир Цацаров, в заседателната зала на ВСС... късметът посочи него.

Оттогава той е непоколебим и пламенен привърженик на всяко решение на главния прокурор Цацаров, а след него и Гешев.

Естествено, и неговият мандат по конституция трябваше да е изтекъл заедно с останалите членове на ВСС през октомври 2022 г, но въпреки това те продължават да заседават.