България се отказва да инвестира в цифрвизацията на пощите и на управлението, контрола и ефективното използване на водата.

Това става ясно от съобщение на Европейската комисия.

На 29 септември страната ни е предала на Брюксел молбата си за промяна на своя национален План за възстановяване и устойчивост. Новината бе потвърдена за Клуб Z от говорителя на ЕК Стефан де Кеерсмаакер.

Молбата се основава на необходимостта да се вземе предвид преразглеждането в низходяща посока  на максималната сума безвъзмездни заеми по Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ) – от 6,27 милиарда на 5,69 млрд. евро. Преразглеждането е част от актуализацията през юни 2022 г. на коефициента на разпределение на грантовете по МВУ и отразява сравнително по-добрите по отношение на първоначално прогнозираните икономически показатели на България през 2020 и 2021 г., изтъкват от ЕК.

Предложените от София промени засягат 17 инвестиции, включени в първоначалния национален план.

Някои от тях са намалени. Сред тях са тези, свързани с енергийната ефективност на обществените сгради, за национална инфраструктура за съхраняване на електричество от възобновяеми източници и за модернизиране на болничните съоръжения.

Три инвестиции са премахнати от новия план. Те са за подкрепа на цифровата трансформация на „Български пощи“, за изграждането на интермодален терминал в Русе и цифровизирането на управлението, контрола и ефективното използване на водата.

Комисията разполага със срок до два месеца, за да направи оценка дали измененият план изпълнява критериите на регламента за МВУ, каза Стефан де Кеерсмаакер. Ако оценката е положителна, ЕК ще има срок от още два месеца, за да предложи на страните членки (Съвета) на ЕС да одобрят измененото решение за прилагане, което да отрази новостите в българския план. Държавите ще трябва в срок до 4 седмици да подкрепят оценката на ЕК.

От казаното става ясно, че планът ще бъде одобрен най-късно след 5 месеца, т.е. в началото на март 2024 г.

Говорителят обаче не пожела да коментира какво ще се случи, ако България не спази сроковете за затварянето на въглищните мини. Той каза, че ЕК ще проучи заложените мерки и ще установи дали те са правилни и как ще помогнат на областите Стара Загора, Перник и Кюстендил да извършат прехода към по-зелена икономика.