Очаквано Венецианската комисия потвърди някои от критиките на експертите по отношение на приетите на първо четене изменения в Конституцията, сред които политизацията на прокурорския съвет и на инспектората към съдебната власт и одобри други - като по-голямата съдийска самостоятелност и отпадането на пленума.

Критики обаче се отправят цялостно - към липсата на мотиви за голяма част от предложените текстове, както и широк обществен дебат преди това.

Становището на Европейска комисия за демокрация чрез право, каквото е пълното й наименование, бе публикувано днес от специализирания правен сайт news.lex.bg.То следва проведените консултации с правителството, след като министърът на правосъдието Атанас Славов предварително бе изпратил внесения в края на миналия политически сезон проект, подписан от депутатите на "Продължаваме промяната-Демократична България", ГЕРБ и ДПС. 

Първото четене мина на 6 октомври, а комисията заседава миналата събота.

Както е известно, дебат и при експертните обсъждания, и в пленарна зала предизвика и разпределението на квотите в двата съвета - по-специално в прокурорския. Голямата цел е да има по-силно съдийско самоуправление и контролирана и отчетна прокуратура. По отношение на разпределението във ВСС забележки няма, такива има обаче за Прокурорския съвет (ПС).

Проектът предвижда той да се състои от 10 членове и да включва по право главния прокурор, двама членове, избирани пряко от прокурорите, един, избиран пряко от следователите и шест членове, избрани от Народното събрание с мнозинство две трети от всички народни представители. На практика това означава по-силна политическа квота отколкото на прокурорите и съдиите - 6 на 4 и това породи брожения, че съветът ще се политизира.

В добавка, заложеното в проекта ограничение от парламентарната квота да не се номинират действащи прокурори и следователи доведе до коментари, че решенията ще се взимат от лица, външни за системата.

Именно в тази посока Венецианската комисия отправя препоръка: 

"За да се ограничи концентрацията на правомощия в институцията на главния прокурор и да се укрепи независимостта на прокурорите, проектите за изменения дават ясен превес на членовете на Прокурорския съвет, избрани от парламента, като осигуряват много малко представителство на прокурорите в Прокурорския съвет (само трима членове от десет). Въпреки че реформата има за цел да обърне тенденцията и да намали правомощията и влиянието на главния прокурор, тя трябва същевременно да избегне риска от политическо влияние върху прокуратурите и да предостави на съвета необходимата експертиза за изпълнение на неговите задачи."

Както Клуб Z писа, от мнозинството обмислят дали да не променят квотното разпределение, като то стане 6 на 5 в полза на парламентарната квота. 

В този контекст са забележките на Комисията и относно дадените нови правомощия на министъра на правосъдието, сред които, че може да прави предложения за назначаване, повишаване, понижаване, преместване и освобождаване от длъжност на прокурори и следователи; може да прави предложения за освобождаване от длъжност на съдии. Според консултативния орган тези текстове трябва да отпаднат.

Пак в същия контекст са и критиките по отношение на идеите за инспектората. Инспекторатът не трябва да бъде проектиран по начин, който може да постави в опасност независимостта на съдебната власт - пишат от ВК. А той е - избира се с 2/3 от народните представители, като са му вменени функции и да "ревизира" работата на магистратите и да ги предлага за дисциплинарни наказания, срещу което Комисията се противопоставя. 

По отношение на квалифицираното мнозинство от 2/3 ВК препоръчва компенсаторен механизъм, в случай, че такова не може да се събере в парламента. Сегашният испекторат, както и Висшият съдебен съвет, са пример за това - с изтекли мандати, но несменени заради липса на 160 гласа.

От Венецианската комисия също не смятат, че главният прокурор трябва да бъде сведен само до администратор. Един от най-коментираните в у нас въпроси бе трябва ли прокуратурата да следва структурата на наказателните съдилища, което вчера провокира опозизията да обобщи, че вече ще имаме 28 Гешевци - спрямо местните феодали, както и трябва ли функциите на главния прокурор да бъдат чисто административни, след като му се отнемат и двете функции - да осъществява надзор за законност и методическо ръководство върху дейността на всички прокурори.

Приветстват текстовете, които фокусират работата на обвинението в наказателния процес, както и премахването на надзора за законност, но не и методическо ръководство върху дейността на всички прокурори. Както Клуб Z писа, мнозинството смята да остави тази функция на обвинител номер едно между четенията на проекта.

"Който предлага законопроект, трябва поне да положи разумни усилия, за да обясни съображенията за всяко предложение. Проектът съдържа в приложение кратка обяснителна бележка. До голяма степен тя повтаря същността на някои от измененията, без да посочва причините, поради които тези изменения са необходими, или каквато и да е оценка на тяхното потенциално въздействие" - критикуват от Венецианската комисия.

Факт, измененията не бяха дебатирани предварително, а текстовете, предложени от ГЕРБ и ДПС към проекта на ПП-ДБ - вкарани в последния момент преди внасянето на проекта в за изменения в парламента. В мотивите има липси по отношение на доста от предложенията.

За най-ключовите промени законопроектът е добре мотивиран. Това коментира правосъдният министър Атанас Славов пред БНТ.

"Има проблем с мотивите в някои други части в законопроекта. Основното послание е, че ключовото разделяне на двата съвета се подкрепя. Подкрепя са да има мнозинство на съдиите, избрани от съдии", каза Славов.

Той отбеляза, че от Венецианската комисия искат да се намери баланса в прокурорския съвет, за да няма риск от политизация.