Учениците ще могат да отсъстват от училище до 15 дни в една учебна година с мотивирано писмено заявление от родител до класния ръководител.

Тези промени в Наредбата за приобщаващо образование прие Министерският съвет на днешното си заседание.

Те бяха предложени от министъра на образованието Галин Цоков. Замисълът е да облекчат семействата, "да активират диалога на училището с родителите на основата на уважението и разбирането между тях и да намалят административната тежест на директорите на училища", както съобщават от МОН. А понякога просто да се избегне дългото чакане и губене на време на родителите или допълнително разболяване заради контакт с по-сериозно болни пациенти на детето, ако става въпрос само за лека настинка, хрема или кратко неразположение. Това е улеснение и при кратки пътувания и други случаи.

До момента децата имаха право да отсъстват от училище по уважителни причини до 3 дни с бележка до класния ръководител и до 7 дни с писмено заявление до директора, което следваше да бъде одобрено.

Сега тези дни се увеличават на 15, като всичките ще се ползват със заявление само до класния ръководител, който най-добре познава, както социалния статус на учениците, така и  личностното им развитие.  След проведеното широко обществено обсъждане, беше решено, че в едно заявление родителите ще имат право да извинят на ученика до 5 дни наведнъж. Това се прави и с цел недопускане отпадане от училище на деца поради продължителни отсъствия, обясняват от просветното министерство.