Проблем за околната среда в Европа са и дългите опашки с камиони по границите, които се натрупват пред България и Румъния заради това, че не са членки на Шенген. Тези опашки са проблем и за единния пазар и нанасят икономически щети. Около тези изводи се обединиха днес евродепутати в Брюксел. Те заявиха, че е необходимо пълноправно членство на Румъния и България в Шенген още през 2024 г., за да бъдат решени тези два проблема.

В предложение за резолюция, прието единодушно с 25 гласа "за", членовете на Комисията по петиции призовават ЕС да предприеме действия за справяне с дългите опашки за тежкотоварни автомобили по границите на ЕС и призовават страните членки (Съвета) бързо да вземат решение за пълноправно членство на Румъния и България в Шенген.

Членовете на ЕП изтъкват, че поради различни фактори, включително недостатъчен технически капацитет, недостиг на персонал и отнемащи време проверки на товарите, стотици товарни превозни средства се задържат всеки ден на вътрешните граници на ЕС, включително на границите между шенгенските и нешенгенските държави-членки на ЕС, където превозните средства са изправени пред изключително дълго чакане и забавяне. Членовете на ЕП отбелязват също така, че дългите опашки от товарни превозни средства по външните граници на ЕС със страните от Западните Балкани са особено обезпокоителни.

Това струпване на тежкотоварни автомобили по границите може да има отрицателно въздействие върху здравето и условията на труд на водачите, пътната безопасност и функционирането на единния пазар на ЕС, твърдят членовете на ЕП. Те отбелязват и въздействието върху здравето на европейските граждани чрез замърсяването на въздуха, водата и шума.

Членовете на ЕП отбелязват, че на 30 декември 2023 г. Съветът е взел решение за премахване на контрола по въздушните и морските граници между Шенгенското пространство и Румъния и България. Решението обаче не решава най-големия и най-належащ въпрос, а именно преминаването на сухопътните граници, където проверките остават на сухопътната граница на Шенген. Ето защо членовете на ЕП отново изразяват подкрепата си за присъединяването на България и Румъния към Шенгенското пространство. По-конкретно, Съветът следва да приеме възможно най-бързо и не по-късно от средата на 2024 г. решение относно пълното прилагане на достиженията на правото от Шенген в Румъния и България, твърдят членовете на ЕП.

За да се решат проблемите по границите, членовете на ЕП биха искали да видят задължителни законодателни мерки на ЕС за общоевропейски стандарт от средно една минута за обработка на тежкотоварни автомобили на граничните пунктове в рамките на ЕС - законодателство, което да позволи на шофьорите на камиони да използват по-малките гранични пунктове, когато главните артерии са затворени за ремонт на пътищата, за да се избегне зависимостта на шофьорите от произволни действия на отделни държави; както и по-нататъшни усилия от страна на държавите от ЕС за засилване на трансграничното сътрудничество в борбата с кражбите от товарни автомобили.

Предложението за резолюция ще бъде внесено за разглеждане на следваата пленарна сесия на Европейския парламент.