Задочното обучение по право във всички български университети да бъде закрито. Такова предложение е внесло за обществено обсъждане Министерството на правосъдието в правителствения портал Strategy.bg. От ведомството се позовават на свое проучване, според което завършилите задочна форма на обучение били по-слабо подготвени от колегите им, посещавали редовна форма на обучение.

Идеята е част от предлаганата нова “Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността "Право" и професионална квалификация "юрист".

“Студентите по право у нас учат по морално остарял модел, приемът е неоправдано завишен, а по време на обучението си те не получават адекватна подготовка по Право на ЕС и Европейската конвенция за правата на човека и основните свободи (ЕКПЧ)“, се казва в мотивите към новата наредба.

От правосъдното министерство настояват още в програмата за бъдещите юристи да има задължителен предмет за правната рамка, гарантираша правата на човека. Предвижда се и увеличен хорариум за дисциплините "Международно публично право" и "Право на ЕС". Предметът "Организация на съдебната система и правозащитните институции" също може да стане задължителен, а не свободноизбираем. 

В наредбата е залегнала старата идея за въвеждане на единен държавния изпит по специалността, който трябва да покаже качеството на образованието в различните университети.