Ще стане ли еврото дигитално?
Икономика

Ще стане ли еврото дигитално?

13 март 2023

За Европа необходимостта се обуславя и от изостването й във финансовите технологии и платежните системи, притисната от американски и китайски гиганти

Мнения

Z-Каст

Z-Каст 117: Ако твърде дълго се взираш в една кампания...

... тя започва да се повтаря. Ще видим ли нещо различно от политиците този път?

Клуб 'Z'

Слушай Виж още