Article_top

Нов пакет, приет днес от Еврокомисията, ще гарантира, че данъчната политика на ЕС подпомага икономическото възстановяване и дългосрочния растеж на Европа.

Пакетът се основава на двата стълба - справедливост и опростеност. Справедливото данъчно облагане остава основен приоритет за Комисията като средство за защита на публичните приходи, което ще играе важна роля за икономическото възстановяване на ЕС в краткосрочен план и за просперитета му в дългосрочен план.

Целта на пакета е да се повиши данъчната справедливост чрез засилване на борбата с данъчните злоупотреби, ограничаване на нелоялната данъчна конкуренция и увеличаване на данъчната прозрачност. Същевременно пакетът е насочен към опростяване на данъчните правила и процедури, за да се подобри средата за предприятията в целия Съюз. Това включва премахването на данъчните пречки и административната тежест за данъкоплатците в много сектори, за да могат предприятията по-лесно да процъфтяват и да се разрастват на единния пазар.

Новият данъчен пакет се състои от 3 отделни, но свързани инициативи:

• В Плана за действие в областта на данъчното облагане са представени 25 отделни действия за опростяване на данъчното облагане, за да стане то по-справедливо и по-добре адаптирано към съвременната икономика през следващите години. Тези действия ще улеснят честните данъкоплатци чрез премахване на пречките на всеки етап - от регистрацията до докладването, плащането, проверката и уреждането на спорове. Планът за действие ще помогне на държавите членки да използват потенциала на данните и новите технологии, да подобрят борбата с данъчните измами, да подобрят спазването на законодателството и да намалят административната тежест;

С предложението относно административното сътрудничество (Директива за административното сътрудничество, или ДАС 7) се разширяват правилата на ЕС за прозрачност в областта на данъчното облагане. Целта е те да обхванат цифровите платформи, така, че търговците на стоки или услуги на платформи също да плащат своя справедлив дял от данъците. Това ново предложение ще гарантира, че страните членки извършват автоматичен обмен на информация за приходите, генерирани от продавачите на онлайн платформи. С предложението също се укрепват и изясняват правилата в други области, в които държавите членки работят заедно за борба с данъчните злоупотреби, например чрез съвместни данъчни одити;

Съобщението относно доброто управление в областта на данъчното облагане се съсредоточава върху насърчаването на справедливото данъчно облагане и ограничаването на нелоялната данъчна конкуренция в ЕС и в международен план. За тази цел Комисията предлага реформа на Кодекса за поведение, който се занимава с данъчната конкуренция и се стреми да разреши проблема с вредните данъчни практики в ЕС. Чрез съобщението се предлагат и подобрения в списъка на ЕС на юрисдикциите, неоказващи съдействие, в който попадат държави извън ЕС, отказващи да спазват международно приетите стандарти. Засега това насърчаваше третите страни да приемат стандарти за добро управление в областта на данъчното облагане, но е необходимо да се направи повече. В съобщението се очертава и подходът на ЕС за съвместна работа с развиващите се страни в областта на данъчното облагане в съответствие с Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие.

Приетият днес нов данъчен пакет е първата част от всеобхватна и амбициозна програма на ЕС в областта на данъчното облагане за следващите години.

„Сега повече от всякога държавите членки се нуждаят от сигурни данъчни приходи, за да инвестират в хората и предприятията, които най-много се нуждаят от това. Същевременно трябва да премахнем данъчните пречки и да улесним предприятията от ЕС да правят иновации, да инвестират и да се разрастват“, коментира Валдис Домбровскис - изпълнителен зам.-председател на ЕК за икономиката в интерес на хората.

Еврокомисарят за икономиката Паоло Джентилони изтъкна, че на измамниците трябва да им бъде по-трудно.

 

Нов пакет, приет днес от Еврокомисията, ще гарантира, че данъчната политика на ЕС подпомага икономическото възстановяване и дългосрочния растеж на Европа.

Пакетът се основава на двата стълба - справедливост и опростеност. Справедливото данъчно облагане остава основен приоритет за Комисията като средство за защита на публичните приходи, което ще играе важна роля за икономическото възстановяване на ЕС в краткосрочен план и за просперитета му в дългосрочен план.

Целта на пакета е да се повиши данъчната справедливост чрез засилване на борбата с данъчните злоупотреби, ограничаване на нелоялната данъчна конкуренция и увеличаване на данъчната прозрачност. Същевременно пакетът е насочен към опростяване на данъчните правила и процедури, за да се подобри средата за предприятията в целия Съюз. Това включва премахването на данъчните пречки и административната тежест за данъкоплатците в много сектори, за да могат предприятията по-лесно да процъфтяват и да се разрастват на единния пазар.

Новият данъчен пакет се състои от 3 отделни, но свързани инициативи:

• В Плана за действие в областта на данъчното облагане са представени 25 отделни действия за опростяване на данъчното облагане, за да стане то по-справедливо и по-добре адаптирано към съвременната икономика през следващите години. Тези действия ще улеснят честните данъкоплатци чрез премахване на пречките на всеки етап - от регистрацията до докладването, плащането, проверката и уреждането на спорове. Планът за действие ще помогне на държавите членки да използват потенциала на данните и новите технологии, да подобрят борбата с данъчните измами, да подобрят спазването на законодателството и да намалят административната тежест;

С предложението относно административното сътрудничество (Директива за административното сътрудничество, или ДАС 7) се разширяват правилата на ЕС за прозрачност в областта на данъчното облагане. Целта е те да обхванат цифровите платформи, така, че търговците на стоки или услуги на платформи също да плащат своя справедлив дял от данъците. Това ново предложение ще гарантира, че страните членки извършват автоматичен обмен на информация за приходите, генерирани от продавачите на онлайн платформи. С предложението също се укрепват и изясняват правилата в други области, в които държавите членки работят заедно за борба с данъчните злоупотреби, например чрез съвместни данъчни одити;

Съобщението относно доброто управление в областта на данъчното облагане се съсредоточава върху насърчаването на справедливото данъчно облагане и ограничаването на нелоялната данъчна конкуренция в ЕС и в международен план. За тази цел Комисията предлага реформа на Кодекса за поведение, който се занимава с данъчната конкуренция и се стреми да разреши проблема с вредните данъчни практики в ЕС. Чрез съобщението се предлагат и подобрения в списъка на ЕС на юрисдикциите, неоказващи съдействие, в който попадат държави извън ЕС, отказващи да спазват международно приетите стандарти. Засега това насърчаваше третите страни да приемат стандарти за добро управление в областта на данъчното облагане, но е необходимо да се направи повече. В съобщението се очертава и подходът на ЕС за съвместна работа с развиващите се страни в областта на данъчното облагане в съответствие с Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие.

Приетият днес нов данъчен пакет е първата част от всеобхватна и амбициозна програма на ЕС в областта на данъчното облагане за следващите години.

„Сега повече от всякога държавите членки се нуждаят от сигурни данъчни приходи, за да инвестират в хората и предприятията, които най-много се нуждаят от това. Същевременно трябва да премахнем данъчните пречки и да улесним предприятията от ЕС да правят иновации, да инвестират и да се разрастват“, коментира Валдис Домбровскис - изпълнителен зам.-председател на ЕК за икономиката в интерес на хората.

Еврокомисарят за икономиката Паоло Джентилони изтъкна, че на измамниците трябва да им бъде по-трудно.

Коментари

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията

Анкета

Адекватни ли са мерките на правителството и щаба за справяне с пандемията?