Служебното правителство реши да продължи мярката за компенсиране на работници, които остават без работа, защото техните работодатели трябва да затворят бизнеса си заради пандемията. Тя беше въведена за първи път в края на миналата година.

При временно затворени икономически дейности работниците ще получават компенсация в размер на 75% от осигурителния си доход за юли т.г. за времето, през което са ползвали неплатен отпуск заради наложените ограничения, реши правителството днес. Това означава, че максималният размер на обезщетението ще е 2250 лв., тъй като максималният осигурителен доход е 3000 лв.

Когато договореното работно време в месеца, за който се изплаща компенсация, е по-малко от договореното работно време в месеца, от който се определя размерът й, тя ще се изплаща пропорционално, уточняват от МС.

Месечният размер на компенсацията на самоосигуряващите се е 75% от определения със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване минимален осигурителен доход за тази категория за месеца, за който се изплаща компенсацията.

Парите за обезщетенията ще са от бюджета на Министерството на труда и социалната политика. Впоследствие средствата могат да бъдат възстановени от очакваната допълнително пренасочване на средства за България през 2022 г. по линия на инструмента на ЕС за подкрепа на засегнатите от кризата с Ковид държави – REACT EU.