В края на това правителство здравната министърка Асена Сербезова, която е в оставка, започна ударна смяна на директори на болници. Миналата седмица с поста си се раздели проф. Генчо Начев, който беше начело на "Св. Екатерина" от 2006 г.

Днес директорът на Университетската болница по онкология д-р Стефан Константинов потвърди във фейсбук, че също ще бъде сменен. По-късно, след като новината "изтече", официално съобщение дойде и от Министерството на здравеопазването.

От МЗ преди около 10 дни дадоха специална пресконференция, която посветиха на оповестяване на резултатите от проверки на финансовото състояние на лечебните заведения в страната с особен акцент върху Генчо Начев и "Св. Екатерина". Сред седемте посочени болници не беше спомената Онкологията.

"Да, вярно е. Хич не си поплюват накрая. Разбирам ги, сега им е паднало, отиват си. А ако вие искате да разберете как и защо в 12 без пет се маха директор, извадил от финансовата тиня тежка болница, то утре следете пресконференцията ни в БТА. И в следващите дни. Защото е брутално. Ама много", написа във фейсбук лаконично д-р Константинов.

Стефан Константинов беше министър на здравеопазването за определен период в първия кабинет "Борисов". Той е начело на Университетската болница по онкология от 2017 г. Д-р Константинов поема болницата преди пет години, през които успява да ликвидира просрочените ѝ задължения и да я изведе на печалба. Клиники са ремонтирани и оборудвани, а кадровият състав - обновен.

За временно изпълняващ длъжността директор на лечебното заведение до провеждането на конкурс е назначен проф. Панайот Куртев, съобщават от МЗ.

Той е със специалности по хирургия и онкология, магистър и по здравен мениджмънт. От 2008 г. до 2014 г. е началник на Отделението по колопроктология към СБАЛО. В продължение на години е бил началник на хирургичната клиника на лечебното заведение. В периода 2010 г. – 2018 г. е изпълнявал длъжността зам.-директор по лечебната дейност на СБАЛО. Проф. Куртев има множество научни публикации, гласи официалната визитка на новия и.д.

От сайта clinica.bg припомнят, че проф. Куртев е в пенсионна възраст като той няколко пъти неуспешно се е опитвал преди това да заеме директорски пост.

Ето и аргументите на министерството, публикувани и на сайта му:

"По постъпили сигнали в Министертвото на здравеопазването звеното „Вътрешен одит“ е извършило проверка в УСБАЛО ЕАД. Проверяващите са констатирали нарушения на Закона за обществените поръчки, неприлагане на системата за двоен подпис в 4 от общо 11 проверени договора.

Сред нарушенията, констатирани от звеното „Вътрешен одит“, е, че изпълнителният директор на лечебното заведение не е свикал общото събрание за избор на нов Научен съвет след изтичане на определения мандат. Установено е, че действия са предприети в края на месец януари т. г. – близо 10 години след избора на предходния състав на Съвета.

В периода септември 2017 г. – декември 2021 г. не са провеждани конкурси за заемане на академична длъжност „асистент“, „главен асистент“ и „доцент“.

Извършена през месец април т. г. извънредна проверка на ИАМН в лечебното заведение констатира несъответствие между Правилника на болницата и разрешението за осъществяване на лечебна дейност – в Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред на УСБАЛО не са регламентирани структурата и дейността на Отделение по гръдна хирургия, Отделение по хирургия на гърда, Отделение по оперативна гинекология и Отделение по консервативна гинекология, което представлява нарушение на чл. 50, ал. 1 от ЗЛЗ.

Проверката установи, че в УСБАЛО е утвърден „Ценоразпис на медицинските услуги по желание на пациенти и допълнително поискани услуги, свързани с оказването на медицинска помощ, които се заплащат по цени, определени от УСБАЛО ЕАД, при спазване на изискванията на Наредбата“. С определянето на различни цени за допълнително поисканата услуга „избор на лекар/екип от медицински специалисти“ в зависимост от вида на клиничната пътека и сложността и/или продължителността на манипулацията, интервенцията/дейността, която ще бъде извършена на пациента, е извършено нарушение на чл. 31, ал. 2 от Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ. Съгласно Наредбата не е допустимо определянето на различни цени за избор на лекар/екип в зависимост от сложността и/или продължителността на съответната дейност."

От съобщението става ясно, че проверката на "Вътрешен одит" е по сигнал, като данни за фрапиращи нарушения няма.

Сред сменените от Сербезова директори на болници е и проф. Иван Поромански, който беше назначен начело на "Пирогов" м. г., по времето на служебния министър д-р Стойчо Кацаров.