Как работи прокуратурата, как се процедира с делата "на трупчета", как се удължават срокове със задна дата или пък напротив - по други производства месеци наред няма нито едно действие. 

Това става ясно от обширен материал на прокуратурата, който отчита докъде е една от разпордените от Борислав Сарафов проверки.

Тя касае т. нар. дела "на трупчета", по които се наблюдават ту години на хибернация, ту свръхактивност (това - докато Иван Гешев продължава да твърди, че като главен прокурор не се е занимавал с политика, б.р. на Клуб Z). 

"Установяват се значителни периоди от време (по 2-3 месеца), през които не са извършвани каквито и да било действия по разследването и период след 15.05.2023 г. с изключително висок интензитет на процесуално-следствени действия“, установяват проверяващите по т. нар. дело "Барселонагейт".

То касае, естествено, бившия премиер Бойко Борисов.

"През първите осем месеца от образуването на досъдебното производство са проведени единствено 4 разпита на свидетели, като в един от случаите протоколът е изготвен в нарушение на НПК, изискани са еднократно документи и е възложен превод на постъпили материали.

Назначена е финансово-счетоводна експертиза, въпреки липсата на приобщени по делото счетоводни документи и разкрита данъчна и банкова тайна. Поради това и вещите лица не са могли да изготвят заключение по назначената експертиза.

... Особено фрапиращо е допуснатото забавяне при възлагането на превод на получени на 07.07.2022 г. от Кралство Испания документи. След цели пет месеца започва изпращането на документите за превод като това става на етапи и с 10 броя отделни прокурорски постановления.

„Въпреки ползването на преводаческа агенция и необходимостта от извършването на превод от европейски език (испански), същият е възлаган на един и същ преводач“, констатира проверката.

Като краен резултат – преводът на документите от Кралство Испания е бил готов в цялост близо една година по-късно.

"За сметка на допуснатото забавяне, след 15.05.2023 г., в рамките на само месец и половина са разпитани 17 свидетели, назначени са две компютърно-технически експертизи, извършени са претърсвания и изземвания, отправени са искания за разкриване на банкова, данъчна, осигурителна информация, както и е отправено предложение за снемане на имунитет на народен представител.

Крайният извод, който проверяващият екип прави, е, че по делото от страна на наблюдаващия прокурор е допусната неритмичност в извършването на действия по разследването.

В подобен дух се споменава, че са готови още 55 проверки (от общо 87 възложени) по неприключени и спрени досъдебни производства. Т.е. - висящи "някъде" в чекмеджета, флашки и пр...

По седем от проверените досъдебни производства са установени сериозни нарушения в срочността и ритмичността на разследванията.

"По дело за престъпление по служба, извършено от магистрат, проверката установява... че в определен период от време, а именно от образуването на досъдебното производство на 05.04.2022 г., до 22.11.2022 г., същото е водено ритмично. След това обаче за период от 4 месеца до 17.03.2023 г. по досъдебното производство не са извършвани никакви действия. Установява се още, че между постъпването на доклад от водещия разследването следовател на 29 март т.г. до извеждането на постановлението на прокурора е изминал период от месец и половина", и пр., и пр.

Съобщава се и случаят със старозагореца, който бе подведен под отговорност за гаври с националното знаме. На 12 ноември 2020 г. Апелативният специализиран наказателен съд е отменил взетата му мярка и е прекратил производството поради съмнения относно неговата вменяемост. Оказва се, че експертизата за установяване на това обстоятелство е назначена от прокурора едва на 04.02.2022 г. или 15 месеца по-късно.

По досъдебно производство за тероризъм е установено предприемането само на един разпит на свидетел. Месец след образуването на делото, то е предадено от следовател с мнение за спиране. Това става на 17 март 2020 г. Самият акт на наблюдаващия прокурор, с който се съгласява и го спира, е от дата... 3 декември 2020 г.

Борислав Сарафов е изпратил на ВСС данните за осъщствените - според него - дисциплинарни нарушения от страна на прокурорите, които в прессъобщението са посочени с инициали.

Сега те са в СГП (и един от Военна прокуратура), но по времето на посочените събития проверките и досъдебните производства се водеха от Специализираната прокуратура.

Цялото съобщение на прокуратурата, плюс оригинали на докладите на проверяващите може да видите на този линк.