Апелативният съд в Пловдив потвърди спирането на вписването на апорта на акциите от Пловдивския панаир от Община Варна към "Пълдин туринвест" АД.

Това съобщиха днес от Министерството на икономиката и индустрията.

Решението е в резултат на заведеното от министъра на икономиката и индустрията Богдан Богданов дело пред Софийския градски съд (СГС) и на предявените две особени искания.

Съдът потвърди определението на Окръжния съд в Пловдив, който спря охранителното регистърно производство за вписване на увеличаването на капитала на "Пълдин туринвест" АД чрез непаричната вноска на Община Варна - 16 314 400 поименни акции до приключване с влязло в сила съдебно решение на производството.

Това означава, че до края на производството акциите от Пловдивския панаир няма да отидат в частното дружество "Пълдин туринвест" на бизнесмена Георги Гергов.

Това става, след като малко по-рано този месец от икономическото ведомство обявиха запорир на акциите, предмет на апортна вноска от страна на Община Варна към "Пълдин", представляващи 29 на сто от капитала на "Международен панаир Пловдив" АД. 

Съдът допусна обезпечение на предявения от държавата иск, действаща чрез Министерството на икономиката и индустрията срещу Община Варна, чрез налагане на запор върху 16 314 400 поименни безналични акции от капитала панаира.

Както е известно, през 2016 г. кабинетът "Борисов" прехвърли на Пловдив и Варна собствеността върху държавните акции от капитала на "Международен панаир Пловдив" АД. Пловдив получи 20,63 процента от капитала, а Варна - 28,9 на сто. Малко по-късно обаче кметът на Варна Портних реши да ги прехвърли на дружеството на Гергов "Пълдин туринвест". Още през 2017 г. варненският общински съвет взе решение да подари акциите си на държавата, но това така и не се случваше, като по предложение на Портних през 2021 г. ОбС взе решение да прехвърли своите акции в "Пълдин". Т. е. дружеството на Гергов да придобие контрола над панаира с дял от 79,2 на сто.

В крайна сметка Гергов успя, подпомаган с различни решения и от кметовете в Пловдив и Варна, и на общинските съвети, а заради Агенцията по вписванията казусът пак е в съда, след като тя обжалва уж окончателното и неподлежащо според окръжния съд решение, което бе в полза на Гергов. Съдът обаче се произнесе срещу агенцията по вписванията.

Служебният министър на икономиката Никола Стоянов пое ангажимент още веднъж да бъде разгледана възможността за намиране на юридическа основа държавата да си поиска обратно акциите, но така и не се разбра да е предприел някакви действия.

Още при встъпването си в длъжност в началото на юни новият министър разпореди да бъде направен пълен анализ на всички възможни правни действия от страна на Министерството на икономиката и индустрията по казуса с Пловдивския панаир, така че да бъде защитен държавният интерес. След направения анализ, с решение на Министерския съвет, бе възложено на министъра да предприеме всички възможни действия. От страна на Министерството на икономиката и индустрията бе заведено дело с два иска. Депозирана бе молба за спиране на вписването на апорта на акциите от Пловдивския панаир от страна на Община Варна към "Пълдин туринвест" и бе направено особено искане - допускане на обезпечение на предявен иск чрез запор на акциите в Централния депозитар.