Плана на Европейската комисия да преразпределя бежанци от Италия и Гърция към другите държави от ЕС започва да се разсъхва, преди дори да е бил обсъден.

 

Днес вътрешните министри на Германия и Франция обявиха възражения по него.

“Този механизъм за временна релокалицация трябва да се основава на два еднакво важни принципа: отговорност и солидарност. Смятаме, че равновесието между тези два принципа още не е постигнато в предложението представено от Комисията”, казаха Томас де Мезиер и Бернар Казньов съвместно изявление.

Миналата седмица Комисята представи план за преместване на 40 000 нелегални имиграни с право на международна закрила от Италия и Гърция в 23 други страни на ЕС. Великобритания, Дания и Ирландия имат по договор изключение от схемата.

Българските евродепутати Светослав Малинов и Илиана Йотова заявиха, че тя е несправедлива. Те посочиха, че България подобно на Гърция и Италия е била обект на внезапен и силен наплив на бежанци през изтеклите две години и би следвало не да приема, а да изпраща от своите в другите страни от ЕС. Правителството още не е излязло с официална позиция.