Article_top

Окръжната прокуратура в София праща на съд 6 длъжностни лица от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) заради инцидента, при който жена загина, ударена от осветително тяло в тунел "Ечемишка" по АМ "Хемус". Двама от тях са бивши председатели на пътната агенция - Лазар Лазаров и Дончо Атанасов. Вторият е в управата на институцията и в момента.

Нелепият инцидент стана в единствената отворена тръба на тунела на 5 февруари 2017 г. (докато другата се ремонтираше). Братът на Елена Михайлова я вози, когато върху тях пада корозирала лампа. Тя убива седящата на дясната седалка до шофьора Елена, а водачът е леко ранен.

Шестимата ще отговарят за това, че при условията на независимо съпричиняване са нарушили правилата за експлоатация на пътно съоръжение и по непредпазливост са причинили на смъртта на Михайлова – престъпление по чл. 343, ал. 1, б. “в“ във вр. с чл. 342, ал. 2 във вр. с ал. 1 от НК.

Прократурата праща на съд:

- Лазар Лазаров в качеството му на председател на управителния съвет на АПИ и служител по транспорта (Лазаров вече име друго текущо дело в СГС, което бе върнато за доработване на обвинението, б.р.);

- Илиана Захариева в качеството й на член на управителния съвет на АПИ и служител по транспорта (която бе освободена на 13 юни същата година).

- Дончо Атанасов в качеството му на член на управителния съвет и председател на УС на АПИ и служител по транспорта;

- Георги Златев – директор на дирекция „Поддържане на пътната инфраструктура“ в АПИ и служител по транспорта;

- Н. Сачанска – началник-отдел „Основен ремонт и поддържане“ в дирекция „Поддържане на пътната инфраструктура“ в АПИ и служител по транспорта; и

- Г. Фучеджиев – старши експерт в отдел „Основен ремонт“ на дирекция „Поддържане на пътната инфраструктура“ в АПИ и служител по транспорта.

Разследващите са установили следната фактическа обстановка:

На 5.02.2017 г. около 12.00 часа в лявата транспортна тръба на тунел „Ечемишка“, намиращ се в района на 40-и и 41-ви километър на автомагистрала „Хемус“, е навлязъл лек автомобил м. „Ауди“, управляван от свидетеля Н. Николов, а на предна дясна седалка се е возела Е. Михайлова – сестра на водача на автомобила. Установено е, че автомобилът се е движил със скорост около 50 км/ч, която е максимално допустима. В този период от време в тази транспортна тръба е организирано временно двупосочно движение, тъй като дясната транспортна тръба на тунел „Ечемишка“ е била в ремонт.

Когато автомобилът м. „Ауди“ се е намирал на разстояние около 39-396 м от началото на тунела в посока гр. Ботевград – гр. София, настъпва разрушаване на дясната надлъжна метална конструкция, върху която са окачени осветителните тела в тунела. То стартира с разрушаване на връзката между две съседни надлъжни греди. Надлъжната П-образна греда, разположена непосредствено зад разрушената връзка, заедно с монтираните върху нея осветителни тела падат върху пътната настилка. Последвало е частично разрушаване на двете съседно разположени връзки, при което две П- образни греди заедно с монтираните върху тях осветителни тела, увлечени от първата греда, също са паднали. Една от гредите е попаднала върху покрива на автомобила. Поради напречно транслационно преместване в посока обратна на посоката на движение на автомобила гредата е пробила дясната част на панорамното стъкло, проникнала е в автомобила и се е забила в тялото на Е. Михайлова. Водачът на МПС не е имал каквато и да е възможност да избегне произшествието – установено е, че опасната зона на автомобила в конкретния случай е била в размер на 36-37 м, а когато разрушаването е започнало, той се е намирал на 13 м от мястото на удара с падналата греда. От този удар пострадалата е получила съчетана тежка гръдна и коремна травма, с тежки увреждания на черния дроб, несъвместими с живота, и остра кръвозагуба, довели до травматичен шок. Смъртта е настъпила в кратък времеви интервал след инцидента и предвид тежестта на уврежданията е била неизбежна.

В хода на разследването на Окръжна прокуратура–София е установено, че стоманената конструкция за окачване на осветителните тела е монтирана през 1984 г. и е пусната в експлоатация в началото на 1985 г. В периода от пускането в експлоатация до инцидента на 05.02.2017 г. са били извършвани редица огледи – през 1999 г., през 2004 г., през 2008 г., през 2012 г., през 2015 г. и през 2016 г. При всички огледи експертите са давали препоръки за подновяване на антикорозионната защита, но това нито веднъж не е било изпълнено. Техническата експертиза е посочила, че от 1996 г. стоманената конструкция на съоръжението е повредена и следва да се поднови, тъй като е подложена на активна корозия в изключително неблагоприятна среда /постоянна влага, вредни газове, прах и др./. От направения оглед на стоманената конструкция е установено, че корозията на елементите е неравномерна с характерните признаци на язвена /петниста/ корозия, т.е. проникване на голяма дълбочина в тесни зони, над 50%.

При извършеното изследване е установено, че след 2010 г. стоманената конструкция на съоръжението е станала потенциално опасна за експлоатация, а от 2015 г. конструкцията се е намирала в аварийно състояние.

Според заключението на вещите лица основната причина за станалата авария на надлъжните стоманени греди, носещи осветителните тела, е липсата на нормална експлоатационна поддръжка на конструкцията и оставянето й без антикорозионна защита повече от 20 години.

По делото са събрани данни за предхождащи произшествието пропадания на осветителни тела на пътното платно, както и за провиснали и паднали метални профили от носещата конструкция. През 2004г. и през септември 2009 г. са извършени технически прегледи на тунел „Ечемишка“, при които е констатирано лошото състояние на осветителната система, висока степен на корозия на носещата конструкция, чести повреди вследствие на къси съединения, пропадания на осветителни тела и опасност от пътнотранспортни произшествия. От 2004 г. до настоящия момент от „Автомагистрали“ ЕАД /дружеството, осъществяващо поддръжка на тунела по договор/ до АПИ са изпратени множество писма, доклади, констативни протоколи и др. документи за тежкото състояние на осветителната уредба и носещата конструкция. По докладите и сигналите ръководството на АПИ не е предприело съответни действия.

На 7.08.2015 г. АПИ е сключила договор с „Ферокс къмпани“ ЕООД, на което е възложила извършването на оценка на текущото състояние на осветителните уредби на тунел „Ечемишка“ и др. тунели. В изпълнение на този договор „Ферокс къмпани“ ЕООД на 4.01.2016 г. изпраща доклад до АПИ, в който е посочено, че „осветителните тела падат върху платното, че конструкцията е със сериозна пробивна корозия на много места и самоволно падат парчета върху пътното платно и движещите се автомобили, че положението в „Ечемишка“ е най-зле, като там инсталацията може да се определи като ОПАСНА!“. В този доклад е отправена препоръка за подмяна на конструкцията и осветителните тела в тунела.

С решение от 20.01.2016 г. управителният съвет на АПИ е приел доклада за извършения одит на функционалното и енергетично обследване на осветителните системи на тунелите, изготвен от „Ферокс къмпани“ЕООД. Не са предприети каквито и да е действия за ремонт на осветителната система на тунела.

Така Д. Атанасов, Лазар Лазаров и И. Захариева като членове на УС на АПИ са нарушили правилата за експлоатация на пътното съоръжение и не са изпълнили нормативно установените си задължения и тези, произтичащи от характера на работата за:

- назначаване на комисия от независими експерти със задача да направят анализ на рисковете при установената промяна в условията за експлоатация в тунела;

- осигуряване на необходимите средства и възлагането на ремонт или отстраняване на крайно опасната силно корозирала, деформирана стоманена конструкция, на която е окачена осветителната уредба;

- предприемане на мерки за организиране отстраняването на констатираните неизправности в лявата тунелна тръба на тунела „Ечемишка“ след изтичане на проектния експлоатационен срок;

- гарантиране на нормалната експлоатация и осигуряване безопасността на автомобилния трафик в тунела.

Г. Златев като директор на дирекция „Поддържане на пътната инфраструктура“ – АПИ, Н. Сачанска като началник-отдел „Основен ремонт“ в дирекция „Поддържане на пътната инфраструктура“ - АПИ, и Г. Фучеджиев като старши експерт в отдел „Основен ремонт“ на дирекция „Поддържане на пътната инфраструктура“ в АПИ не са изпълнили задълженията си по изготвяне на становища и заключения относно фактическото състояние на тунела при установената промяна в експлоатацията му, по одобряване на задания, ръководство и контрол на дейността, свързана с ремонта и поддържането на пътното съоръжение - тунел, разработване на планове, бюджети и програми за ремонт и поддържане - при установената промяна в условията за експлоатация в тунела - предприемане своевременни мерки за извършване на профилактични ремонтни дейности, предотвратяващи или ограничаващи интензивността на корозията по металната конструкция в лявата тръба на тунела или отстраняване на крайно опасната силно корозирала, деформирана стоманена конструкция, на която е окачена осветителната уредба, по предприемане на мерки за организиране отстраняването на констатираните неизправности в лявата тунелна тръба на тунела „Ечемишка“ след изтичане на проектния експлоатационен срок и по гарантиране на нормалната експлоатация и осигуряване безопасността на автомобилния трафик в тунела.

По делото са събрани множество доказателства, вкл. заключение на експертиза относно състоянието и корозията на метала на носещата конструкция на осветителната уредба на тунела, изготвено от Института по металознание – БАН. Основните изводи относно причините за разрушаването на металната конструкция, настъпилото произшествие, извършените проверки на тунела и действията на АПИ са в резултат от заключението на комплексна експертиза, изготвена от седем вещи лица със съответна специалност.

 

Окръжната прокуратура в София праща на съд 6 длъжностни лица от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) заради инцидента, при който жена загина, ударена от осветително тяло в тунел "Ечемишка" по АМ "Хемус". Двама от тях са бивши председатели на пътната агенция - Лазар Лазаров и Дончо Атанасов. Вторият е в управата на институцията и в момента.

Нелепият инцидент стана в единствената отворена тръба на тунела на 5 февруари 2017 г. (докато другата се ремонтираше). Братът на Елена Михайлова я вози, когато върху тях пада корозирала лампа. Тя убива седящата на дясната седалка до шофьора Елена, а водачът е леко ранен.

Шестимата ще отговарят за това, че при условията на независимо съпричиняване са нарушили правилата за експлоатация на пътно съоръжение и по непредпазливост са причинили на смъртта на Михайлова – престъпление по чл. 343, ал. 1, б. “в“ във вр. с чл. 342, ал. 2 във вр. с ал. 1 от НК.

Прократурата праща на съд:

- Лазар Лазаров в качеството му на председател на управителния съвет на АПИ и служител по транспорта (Лазаров вече име друго текущо дело в СГС, което бе върнато за доработване на обвинението, б.р.);

- Илиана Захариева в качеството й на член на управителния съвет на АПИ и служител по транспорта (която бе освободена на 13 юни същата година).

- Дончо Атанасов в качеството му на член на управителния съвет и председател на УС на АПИ и служител по транспорта;

- Георги Златев – директор на дирекция „Поддържане на пътната инфраструктура“ в АПИ и служител по транспорта;

- Н. Сачанска – началник-отдел „Основен ремонт и поддържане“ в дирекция „Поддържане на пътната инфраструктура“ в АПИ и служител по транспорта; и

- Г. Фучеджиев – старши експерт в отдел „Основен ремонт“ на дирекция „Поддържане на пътната инфраструктура“ в АПИ и служител по транспорта.

Разследващите са установили следната фактическа обстановка:

На 5.02.2017 г. около 12.00 часа в лявата транспортна тръба на тунел „Ечемишка“, намиращ се в района на 40-и и 41-ви километър на автомагистрала „Хемус“, е навлязъл лек автомобил м. „Ауди“, управляван от свидетеля Н. Николов, а на предна дясна седалка се е возела Е. Михайлова – сестра на водача на автомобила. Установено е, че автомобилът се е движил със скорост около 50 км/ч, която е максимално допустима. В този период от време в тази транспортна тръба е организирано временно двупосочно движение, тъй като дясната транспортна тръба на тунел „Ечемишка“ е била в ремонт.

Когато автомобилът м. „Ауди“ се е намирал на разстояние около 39-396 м от началото на тунела в посока гр. Ботевград – гр. София, настъпва разрушаване на дясната надлъжна метална конструкция, върху която са окачени осветителните тела в тунела. То стартира с разрушаване на връзката между две съседни надлъжни греди. Надлъжната П-образна греда, разположена непосредствено зад разрушената връзка, заедно с монтираните върху нея осветителни тела падат върху пътната настилка. Последвало е частично разрушаване на двете съседно разположени връзки, при което две П- образни греди заедно с монтираните върху тях осветителни тела, увлечени от първата греда, също са паднали. Една от гредите е попаднала върху покрива на автомобила. Поради напречно транслационно преместване в посока обратна на посоката на движение на автомобила гредата е пробила дясната част на панорамното стъкло, проникнала е в автомобила и се е забила в тялото на Е. Михайлова. Водачът на МПС не е имал каквато и да е възможност да избегне произшествието – установено е, че опасната зона на автомобила в конкретния случай е била в размер на 36-37 м, а когато разрушаването е започнало, той се е намирал на 13 м от мястото на удара с падналата греда. От този удар пострадалата е получила съчетана тежка гръдна и коремна травма, с тежки увреждания на черния дроб, несъвместими с живота, и остра кръвозагуба, довели до травматичен шок. Смъртта е настъпила в кратък времеви интервал след инцидента и предвид тежестта на уврежданията е била неизбежна.

В хода на разследването на Окръжна прокуратура–София е установено, че стоманената конструкция за окачване на осветителните тела е монтирана през 1984 г. и е пусната в експлоатация в началото на 1985 г. В периода от пускането в експлоатация до инцидента на 05.02.2017 г. са били извършвани редица огледи – през 1999 г., през 2004 г., през 2008 г., през 2012 г., през 2015 г. и през 2016 г. При всички огледи експертите са давали препоръки за подновяване на антикорозионната защита, но това нито веднъж не е било изпълнено. Техническата експертиза е посочила, че от 1996 г. стоманената конструкция на съоръжението е повредена и следва да се поднови, тъй като е подложена на активна корозия в изключително неблагоприятна среда /постоянна влага, вредни газове, прах и др./. От направения оглед на стоманената конструкция е установено, че корозията на елементите е неравномерна с характерните признаци на язвена /петниста/ корозия, т.е. проникване на голяма дълбочина в тесни зони, над 50%.

При извършеното изследване е установено, че след 2010 г. стоманената конструкция на съоръжението е станала потенциално опасна за експлоатация, а от 2015 г. конструкцията се е намирала в аварийно състояние.

Според заключението на вещите лица основната причина за станалата авария на надлъжните стоманени греди, носещи осветителните тела, е липсата на нормална експлоатационна поддръжка на конструкцията и оставянето й без антикорозионна защита повече от 20 години.

По делото са събрани данни за предхождащи произшествието пропадания на осветителни тела на пътното платно, както и за провиснали и паднали метални профили от носещата конструкция. През 2004г. и през септември 2009 г. са извършени технически прегледи на тунел „Ечемишка“, при които е констатирано лошото състояние на осветителната система, висока степен на корозия на носещата конструкция, чести повреди вследствие на къси съединения, пропадания на осветителни тела и опасност от пътнотранспортни произшествия. От 2004 г. до настоящия момент от „Автомагистрали“ ЕАД /дружеството, осъществяващо поддръжка на тунела по договор/ до АПИ са изпратени множество писма, доклади, констативни протоколи и др. документи за тежкото състояние на осветителната уредба и носещата конструкция. По докладите и сигналите ръководството на АПИ не е предприело съответни действия.

На 7.08.2015 г. АПИ е сключила договор с „Ферокс къмпани“ ЕООД, на което е възложила извършването на оценка на текущото състояние на осветителните уредби на тунел „Ечемишка“ и др. тунели. В изпълнение на този договор „Ферокс къмпани“ ЕООД на 4.01.2016 г. изпраща доклад до АПИ, в който е посочено, че „осветителните тела падат върху платното, че конструкцията е със сериозна пробивна корозия на много места и самоволно падат парчета върху пътното платно и движещите се автомобили, че положението в „Ечемишка“ е най-зле, като там инсталацията може да се определи като ОПАСНА!“. В този доклад е отправена препоръка за подмяна на конструкцията и осветителните тела в тунела.

С решение от 20.01.2016 г. управителният съвет на АПИ е приел доклада за извършения одит на функционалното и енергетично обследване на осветителните системи на тунелите, изготвен от „Ферокс къмпани“ЕООД. Не са предприети каквито и да е действия за ремонт на осветителната система на тунела.

Така Д. Атанасов, Лазар Лазаров и И. Захариева като членове на УС на АПИ са нарушили правилата за експлоатация на пътното съоръжение и не са изпълнили нормативно установените си задължения и тези, произтичащи от характера на работата за:

- назначаване на комисия от независими експерти със задача да направят анализ на рисковете при установената промяна в условията за експлоатация в тунела;

- осигуряване на необходимите средства и възлагането на ремонт или отстраняване на крайно опасната силно корозирала, деформирана стоманена конструкция, на която е окачена осветителната уредба;

- предприемане на мерки за организиране отстраняването на констатираните неизправности в лявата тунелна тръба на тунела „Ечемишка“ след изтичане на проектния експлоатационен срок;

- гарантиране на нормалната експлоатация и осигуряване безопасността на автомобилния трафик в тунела.

Г. Златев като директор на дирекция „Поддържане на пътната инфраструктура“ – АПИ, Н. Сачанска като началник-отдел „Основен ремонт“ в дирекция „Поддържане на пътната инфраструктура“ - АПИ, и Г. Фучеджиев като старши експерт в отдел „Основен ремонт“ на дирекция „Поддържане на пътната инфраструктура“ в АПИ не са изпълнили задълженията си по изготвяне на становища и заключения относно фактическото състояние на тунела при установената промяна в експлоатацията му, по одобряване на задания, ръководство и контрол на дейността, свързана с ремонта и поддържането на пътното съоръжение - тунел, разработване на планове, бюджети и програми за ремонт и поддържане - при установената промяна в условията за експлоатация в тунела - предприемане своевременни мерки за извършване на профилактични ремонтни дейности, предотвратяващи или ограничаващи интензивността на корозията по металната конструкция в лявата тръба на тунела или отстраняване на крайно опасната силно корозирала, деформирана стоманена конструкция, на която е окачена осветителната уредба, по предприемане на мерки за организиране отстраняването на констатираните неизправности в лявата тунелна тръба на тунела „Ечемишка“ след изтичане на проектния експлоатационен срок и по гарантиране на нормалната експлоатация и осигуряване безопасността на автомобилния трафик в тунела.

По делото са събрани множество доказателства, вкл. заключение на експертиза относно състоянието и корозията на метала на носещата конструкция на осветителната уредба на тунела, изготвено от Института по металознание – БАН. Основните изводи относно причините за разрушаването на металната конструкция, настъпилото произшествие, извършените проверки на тунела и действията на АПИ са в резултат от заключението на комплексна експертиза, изготвена от седем вещи лица със съответна специалност.

Коментари

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията

Анкета

Кой ще понесе отговорността за НАПлийкс?