Article_top

Бюджетът на републиката за 2020 г. най-накрая излезе в дефицитни стойности за последния месец на годината. След като през цялото време се движеше в излишъци, в момента хазната е назад със 183,2 млн. лв., или 0,2% от прогнозния БВП. Данните дойдоха днес от Министерството на финансите. 

Това обаче означава само едно - предстои традиционното голямо декемврийско харчене на правителството. Хазната е прогнозирано да завърши с "дупка" от 5 млрд. лв. Според последната актуализация на бюджета в него са заложени разходи за почти 49 млрд. лв. Към края на ноември, казват от МФ, са изхарчени 39,890 млрд. лв., или 83% от годишния разчет. 

Така на разположение за харчене само за 12-ия месец на тази година остават около 9 млрд. лв.

Съпоставено със същия период на предходната година, приходите по КФП се свиват със 146,5 млн. лв., като данъчните и неданъчните приходи са по-ниски с 587,4 млн. лв., докато постъпленията от помощи нарастват с 440,9 млн. лева. През последните месеци се наблюдава плавно подобрение при основните данъци, с което постепенно се компенсира натрупаното забавяне през първите месеци след избухването на пандемията, показва анализът на ресорното ведомство. 

Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена  към 30.11.2020 г. от централния бюджет, възлиза на 1184,8 млн. лв.

И ако данните за ноември все още не са подробно анализирани, то тези за октомври са. Те показват, че хазната е загубила 150 млн. лв. от ДДС в сравнение с миналата година. Намалението обаче е основно от данъка върху вноса. 

Иначе има скок на приходите от ДДС за сделки в страната, както и при приходите от акцизи. По-малко са обаче постъпленията от корпоративни данъци. 

Ръст бележат и приходите от данъци върху доходите на физическите лица, но с доста малък процент. 

Размерът на фискалния резерв към 31.10.2020 г. е 13,2 млрд. лева.

Ключови думи
 

Бюджетът на републиката за 2020 г. най-накрая излезе в дефицитни стойности за последния месец на годината. След като през цялото време се движеше в излишъци, в момента хазната е назад със 183,2 млн. лв., или 0,2% от прогнозния БВП. Данните дойдоха днес от Министерството на финансите. 

Това обаче означава само едно - предстои традиционното голямо декемврийско харчене на правителството. Хазната е прогнозирано да завърши с "дупка" от 5 млрд. лв. Според последната актуализация на бюджета в него са заложени разходи за почти 49 млрд. лв. Към края на ноември, казват от МФ, са изхарчени 39,890 млрд. лв., или 83% от годишния разчет. 

Така на разположение за харчене само за 12-ия месец на тази година остават около 9 млрд. лв.

Съпоставено със същия период на предходната година, приходите по КФП се свиват със 146,5 млн. лв., като данъчните и неданъчните приходи са по-ниски с 587,4 млн. лв., докато постъпленията от помощи нарастват с 440,9 млн. лева. През последните месеци се наблюдава плавно подобрение при основните данъци, с което постепенно се компенсира натрупаното забавяне през първите месеци след избухването на пандемията, показва анализът на ресорното ведомство. 

Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена  към 30.11.2020 г. от централния бюджет, възлиза на 1184,8 млн. лв.

И ако данните за ноември все още не са подробно анализирани, то тези за октомври са. Те показват, че хазната е загубила 150 млн. лв. от ДДС в сравнение с миналата година. Намалението обаче е основно от данъка върху вноса. 

Иначе има скок на приходите от ДДС за сделки в страната, както и при приходите от акцизи. По-малко са обаче постъпленията от корпоративни данъци. 

Ръст бележат и приходите от данъци върху доходите на физическите лица, но с доста малък процент. 

Размерът на фискалния резерв към 31.10.2020 г. е 13,2 млрд. лева.

Коментари

Най

Следвайте ни

 
 

Още от категорията