Европейската комисия днес се обяви в подкрепа на икономиката на споделянето, пример за която е платформата за споделени пътувания "Юбер", и посъветва държавите-членки да не прибягват до прекалена регулация спрямо нея.

Комисията публикува днес насоки за страните членки, за да се подпомогне балансираното развитие на икономиката на споделянето. Тя обоснова необходимостта от насоките с различните по вид и сила регулации, които различните държави в ЕС прилагат спрямо нея.

"Следващото икономическо чудо в Европа може да се роди в контекста на икономиката на споделянето. Нашата роля е да насърчаваме регулаторна среда, която позволява развитието на нови бизнес модели, като в същото време защитава потребителите и гарантира справедливо данъчно облагане и условия на труд“, каза заместник-председателят на Комисията Ирки Катайнен.

"Икономиката на споделянето дава възможности на потребителите, предприемачите и предприятията, при условие че се възползваме правилно от нея", добави Елжбета Бенковска, комисарка по въпросите на вътрешния пазар, промишлеността, предприемачеството и малките и средните предприятия.

"Ако допуснем нашият вътрешен пазар да бъде фрагментиран по национални или местни граници, Европа като цяло рискува да се окаже в губеща позиция", добави тя. "Приканваме страните членки да преразгледат разпоредбите си в светлината на тези насоки и сме готови да ги подкрепим в този процес“.

Доставчиците на услуги трябва да бъдат задължени да получават разрешителни за упражняване на дейности или лицензи само когато това е абсолютно необходимо с оглед на постигането на съответните цели от обществен интерес, посочва Комисията в съобщението си по въпроса. 

Тя подчертава, че абсолютната забрана за дадена дейност следва да бъде единствено крайна мярка. От платформите не бива да се изискват разрешения за упражняване на дейности или лицензи, когато те действат само като посредници между потребителите и лицата, предлагащи реалната услуга - например услуга в областта на транспорта или настаняването. 

Държавите членки трябва също така да правят разлика между отделни граждани, които предоставят услуги в отделни случаи, и доставчици, действащи в изпълнение на професионалните си задължения, например като определят прагове въз основа на равнището на активност, се казва в съобщението.

Междувременно "Ню Йорк таймс" съобщи, че Саудитска Арабия инвестира 3,5 милиарда долара в "Юбер", което е световен рекорд за една-единствена фирма. Транснационалната компания в момента струва 62,5 милиарда долара, предаде изданието.