Антикорупционният фонд (АКФ) започва проучване на влиянието на контролирания и купен вот в политическите избори в България. Изследването ще обхване периода от 2013-а до днес, включвайки и предстоящите парламентарни избори през април 2021 година, съобщиха от организацията.

Анализът ще се осъществи в рамките на проект „Нарушена легитимност: контролираният и купен вот в България, размер и влияние“, подкрепен от фонд "Активни граждани"-България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (2014-2021). 

„Съмненията за купуване на гласове и нередности в изборния процес съпътстват всички избори в България през последните 30 години. Голяма част от гласоподавателите са убедени, че тези практики обезсмислят изборите. Захващаме се с този проект, защото вярваме, че българските граждани има нужда от точна и обективна информация за това колко голям е купеният вот в страната и доколко влияе на изборните резултати“, заяви Бойко Станкушев, директор на Антикорупционния фонд. 

За да уточнят размера и влиянието на купения вот, експертите на АКФ ще анализират количествени и качествени данни за резултатите на проведените избори в периода 2013-2020 г. Паралелно с това те ще проведат интервюта с експерти от Централната избирателна комисия, АД „Информационно обслужване“, политолози и социолози. Събраните количествени данни ще бъдат подложени на статистически анализ, който ще позволи да се определят избирателни секции, в които рискът от купен вот е по-висок.

В края на март 2021 г. АКФ ще представи доклад с резултатите на анализа. Заедно с него ще бъде представен и списък с избирателни секции, в които има по-висок риск от купуване на гласове, който ще може да подпомогне правоохранителните органи.

„Това ще позволи на правоохранителните органи по-ефективно да противодействат на купуването на гласове, включително на предстоящите през април 2021 г. парламентарни избори. Насочването на общественото и медийното внимание към изборните секции, в които се купуват гласове, ще направи и осъществяването на такива практики по-трудно“, коментира политологът Марио Русинов, част от екипа на проекта. 

В следващия етап от проекта ще се извърши анализ и на резултатите от парламентарните избори от 2021 г., чиито констатации ще бъдат обобщени в заключителен доклад, който ще бъде представен публично под формата на кратко видео.

„Вярваме, че този проект ще ни позволи да говорим с по-конкретни данни по важен проблем на изборния процес в България. Това е първа стъпка към постигането на по-високо доверие на гражданите към изборния процес“, завърши Бойко Станкушев.