Article_top

950 лева начални заплати за медицинските сестри и специалистите по здравни грижи, обещаха днес от правителството с отпускането на допълнителни 50 милиона лева по бюджета на здравното министерство.

Новината държеше лично да обяви премиерът Бойко Борисов преди старта на редовното заседание на Министерския съвет. Борисов често говори пред оператори и фоторепортери, когато иска да съобщи нещо важно, или да коментира политически събития.

Увеличението на възнагражденията влиза в сила от 1 юни и реално ще се усети от медицинските работници през юли.

"Повишаваме заплатите на медицинските сестри и специалистите по здравни грижи, за да запазим работните места, особено в отдалечените места", обяви Борисов.

И разпореди на здравния министър Кирил Ананиев да се засили контролът по разпределение на отпуснатите средства:

"Да не стане така, както имаше сигнали – в някакви болници директорите да ги дадат за ДМС-та (допълнително материално стимулиране, т.нар. бонуси, б.р.) и да не стигнат до сестрите. Така че затова го правя публично."

По думите му това е бил и правителственият ангажимент - "особено за тези болници, които са труднодостъпни или не могат по клинични пътеки да наберат достатъчно пациенти". "Там, където болниците са натоварени, заплатите са доста по-високи. Това е, за да можем да запазим тези работни места на медицински сестри и други специалисти по здравни грижи особено в отдалечените места", посочи в заключение премиерът.

"С посочената сума ще се увеличат разходите по политика в областта на диагностиката и лечението в бюджетна програма. Направеният анализ на всички лечебни заведения показва диспропорции и отклонения в механизмите в начините на формиране и разпределение на разходите по икономически елементи – в това число и разходите за персонал", посочи и Ананиев.

Отпуснатата днес сума е в резултат на разработената от министерството методика за формиране и разпределение на разходите за персонал в лечебните заведения.

Идеята е да се избегне увеличаването на диспропорциите при определянето на възнагражденията на категориите персонал, обяви преди ден Ананиев. По думите му анализът показвал различни съотношения между разходите за персонал и общите приходи – налице била сериозна диференциация от 41% до над 90% в отделните болници.

"Отделно от това в структурата на брутната работна заплата има необясними несъответствия между дела на основната заплата и този на видовете допълнителни възнаграждения (прослужено време, извънреден и нощен труд, за постигнати резултати и др.). Негативно влияние оказват и действащите медицински стандарти, които поставят изисквания, неотговарящи на спецификата на лечебните заведения. Друг фактор, който има отрицателно влияние върху разходите за персонал, се оказват просрочените задължения на голяма част от лечебните заведения", изброи министърът.

 

950 лева начални заплати за медицинските сестри и специалистите по здравни грижи, обещаха днес от правителството с отпускането на допълнителни 50 милиона лева по бюджета на здравното министерство.

Новината държеше лично да обяви премиерът Бойко Борисов преди старта на редовното заседание на Министерския съвет. Борисов често говори пред оператори и фоторепортери, когато иска да съобщи нещо важно, или да коментира политически събития.

Увеличението на възнагражденията влиза в сила от 1 юни и реално ще се усети от медицинските работници през юли.

"Повишаваме заплатите на медицинските сестри и специалистите по здравни грижи, за да запазим работните места, особено в отдалечените места", обяви Борисов.

И разпореди на здравния министър Кирил Ананиев да се засили контролът по разпределение на отпуснатите средства:

"Да не стане така, както имаше сигнали – в някакви болници директорите да ги дадат за ДМС-та (допълнително материално стимулиране, т.нар. бонуси, б.р.) и да не стигнат до сестрите. Така че затова го правя публично."

По думите му това е бил и правителственият ангажимент - "особено за тези болници, които са труднодостъпни или не могат по клинични пътеки да наберат достатъчно пациенти". "Там, където болниците са натоварени, заплатите са доста по-високи. Това е, за да можем да запазим тези работни места на медицински сестри и други специалисти по здравни грижи особено в отдалечените места", посочи в заключение премиерът.

"С посочената сума ще се увеличат разходите по политика в областта на диагностиката и лечението в бюджетна програма. Направеният анализ на всички лечебни заведения показва диспропорции и отклонения в механизмите в начините на формиране и разпределение на разходите по икономически елементи – в това число и разходите за персонал", посочи и Ананиев.

Отпуснатата днес сума е в резултат на разработената от министерството методика за формиране и разпределение на разходите за персонал в лечебните заведения.

Идеята е да се избегне увеличаването на диспропорциите при определянето на възнагражденията на категориите персонал, обяви преди ден Ананиев. По думите му анализът показвал различни съотношения между разходите за персонал и общите приходи – налице била сериозна диференциация от 41% до над 90% в отделните болници.

"Отделно от това в структурата на брутната работна заплата има необясними несъответствия между дела на основната заплата и този на видовете допълнителни възнаграждения (прослужено време, извънреден и нощен труд, за постигнати резултати и др.). Негативно влияние оказват и действащите медицински стандарти, които поставят изисквания, неотговарящи на спецификата на лечебните заведения. Друг фактор, който има отрицателно влияние върху разходите за персонал, се оказват просрочените задължения на голяма част от лечебните заведения", изброи министърът.

Коментари

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията