Article_top

НЗОК да се конкурира с частни здравноосигурителни фондове и вече да не е монополист. Като се запази размерът на здравната вноска от 8 на сто. Цените на дейностите в основния пакет ще подлежат на договаряне между фондовете и изпълнителите на медицинска и дентална помощ. Министерството на здравеопазването заедно със съсловните организации ще определят основния пакет здравни дейност, които ще се покриват от вноската. Изискването за здравен фонд ще е той да представлява минимум 500 хил. души

Това предвижда проект на нов здравен модел, представен в понеделник по време на национална кръгла маса от министъра на здравеопазването Кирил Ананиев.

 
Ето и някои от основните моменти в новото предложение на Министерството на здравеопазването в презентацията на Ананиев.

Кой ще събира парите и как ще се плаща?

НАП събира вноските на всички здравноосигурени лица – запазва настоящите си функции и правомощия.

Запазва се размерът на задължителната здравна вноска от 8%.

Лицата доброволно, до определена дата, избират в кой фонд да се запишат - НЗОК или друг фонд. Лицата, които в рамките на определения период не изберат друг фонд, остават в НЗОК.

Моделът стартира от определена начална дата на съответната финансова година, през която се е лицензирал първият фонд/фондове, който отговоря на изискванията за този вид дейност. Няма да се допуска фондовете да правят подбор на лица по определен признак или здравен статус. Записването ще е напълно доброволно. Лицата ще могат да сменят фонда не по-често от веднъж годишно.

Средствата от здравни вноски ежемесечно ще се разпределят към здравните фондове от НАП. Размерът на средствата ще е равен на броя записани във всеки фонд осигурени лица, умножен по осреднения размер на здравната вноска за всички здравноосигурени лица. Няма да има значение кой е платецът на вноската и за чия сметка се осигуряват лицата. Всеки фонд ще получи еднакъв осреднен размер средства за едно лице, разликата ще е единствено в броя записани лица. Преводите от НАП се извършват непосредствено след постъпване на вноските на месечна база. По този начин управлението на ресурса се прехвърля върху фонда. Средствата ще се използват за здравноосигурителни плащания.

Как ще действа моделът?

Цели, които си поставяме за тях: Да имат достъп до спешна медицинска помощ; Да имат достъп до планова медицинска помощ, дентална помощ и лекарства на територията на страната; Да имат право на избор кой да управлява здравните им вноски; Да имат право на избор за вида и обхвата на услугите, които ще получат, право на избор за лечебните заведения, в които ще се лекуват; Да имат гарантирана качествена медицинска помощ.

НЗОК и частни фондове – ще отговарят на всички изисквания за платежоспособност и финансова устойчивост  съгласно Регламента и съгласно изискванията на МЗ и на общите финансови правила и принципи, установени в нормативната уредба.

Дружествата ще се конкурират равнопоставено. МЗ, съвместно със съсловните организации, ще определя основния пакет здравни дейности, които ще се покриват от задължителната здравна вноска от 8 %. МЗ, съвместно с пациентски организации, местните власти, съсловни организации, синдикати, работодатели, ще предприеме действия за оптимизиране и преструктуриране на здравната система предвид демографски обстоятелства, потребности от дейности и наличие на кадри, ще определя параметрите на Националната здравна карта.

МЗ ще изпълнява настоящите си правомощия по регистриране и лицензиране на лечебните заведения и по формиране на лекарствената политика. МЗ ще провежда ЦОП за лекарства и медицински изделия в болниците. МЗ ще определя медицинските стандарти, контролa върху медицинските дейности и тяхното качество чрез създадената ИАМН. Ще координира политиката по специализациите и обучението на кадри. Съсловните организации ще изготвят правилата за добра медицинска практика и продължаващото обучение.

Как ще се договарят цените

Цените на дейностите в основния пакет ще подлежат на договаряне между фондовете и изпълнителите на медицинска и дентална помощ.

Отстъпките за лекарства и медицински изделия ще се договарят от фондовете. За някои дейности МЗ може да определя пределни цени, съгласувано със съсловните организации.

Лечебните заведения ще формират цени за дейностите извън основния пакет, като същите ще се покриват от доброволното здравно осигуряване или чрез плащания в брой от пациентите. Фондовете ще се конкурират за вида и обхвата на тези дейности и пациентите ще могат да избират фондове на базата на сключените от тях договори с изпълнители на услуги. МЗ ще изгради и поддържа Националната здравна информационна система, ще определя общите правила за отчетност в системата и за поддържане на база данни.

Какво, според здравното министерство, ще се подобри

Право на избор на пациента за фонд и на лечебни заведения.

Конкуренция сред осигурителите.

По-добро качество на дейностите и постигнат резултат от лечението.

По-добър контрол върху системата – пациенти чрез изискванията, които ще има към осигурителите, фондовете – за по-високо качество на работа на договорните партньори, МЗ чрез своите структури, изпълнители на медицинска помощ – съпоставяйки различните фондове.

Подобряване на профилактиката и превенцията – по-високи изисквания за резултатите от тези дейности.

Най-сложният въпрос е остойностяването на пътеките

Дали държавата ще плаща по-високи здравни вноски за групите, които осигурява, ще се реши с бюджетната процедура за 2020 година. Това каза пред журналисти министърът на здравеопазването Кирил Ананиев след национална кръгла маса, на която представи проект на нов здравноосигурителен модел. 

Най-сложният въпрос, изискващ време, е остойностяването на клиничните пътеки, каза още той. За да се осъществи остойностяването е нужно да се приложат новите медицински стандарти, правилата за добра медицинска практика.

Трябва и да се наблюдава преструктурирането на лечебните заведения, допълни министър Ананиев.

Трябва да отговорим на всички поставени въпроси и до края на годината да финанализираме модела, каза още той. Той увери участниците във форума, че се работи по медицинските стандарти, по правилата за добра медицинска практика, алгоритмите на клиничните пътеки, верификацията на лекарствата, модернизацията на спешната помощ. Така ще отпаднат някои проблеми и ще имаме условия новият модел да влезе в сила, допълни той.

 

НЗОК да се конкурира с частни здравноосигурителни фондове и вече да не е монополист. Като се запази размерът на здравната вноска от 8 на сто. Цените на дейностите в основния пакет ще подлежат на договаряне между фондовете и изпълнителите на медицинска и дентална помощ. Министерството на здравеопазването заедно със съсловните организации ще определят основния пакет здравни дейност, които ще се покриват от вноската. Изискването за здравен фонд ще е той да представлява минимум 500 хил. души

Това предвижда проект на нов здравен модел, представен в понеделник по време на национална кръгла маса от министъра на здравеопазването Кирил Ананиев.

 
Ето и някои от основните моменти в новото предложение на Министерството на здравеопазването в презентацията на Ананиев.

Кой ще събира парите и как ще се плаща?

НАП събира вноските на всички здравноосигурени лица – запазва настоящите си функции и правомощия.

Запазва се размерът на задължителната здравна вноска от 8%.

Лицата доброволно, до определена дата, избират в кой фонд да се запишат - НЗОК или друг фонд. Лицата, които в рамките на определения период не изберат друг фонд, остават в НЗОК.

Моделът стартира от определена начална дата на съответната финансова година, през която се е лицензирал първият фонд/фондове, който отговоря на изискванията за този вид дейност. Няма да се допуска фондовете да правят подбор на лица по определен признак или здравен статус. Записването ще е напълно доброволно. Лицата ще могат да сменят фонда не по-често от веднъж годишно.

Средствата от здравни вноски ежемесечно ще се разпределят към здравните фондове от НАП. Размерът на средствата ще е равен на броя записани във всеки фонд осигурени лица, умножен по осреднения размер на здравната вноска за всички здравноосигурени лица. Няма да има значение кой е платецът на вноската и за чия сметка се осигуряват лицата. Всеки фонд ще получи еднакъв осреднен размер средства за едно лице, разликата ще е единствено в броя записани лица. Преводите от НАП се извършват непосредствено след постъпване на вноските на месечна база. По този начин управлението на ресурса се прехвърля върху фонда. Средствата ще се използват за здравноосигурителни плащания.

Как ще действа моделът?

Цели, които си поставяме за тях: Да имат достъп до спешна медицинска помощ; Да имат достъп до планова медицинска помощ, дентална помощ и лекарства на територията на страната; Да имат право на избор кой да управлява здравните им вноски; Да имат право на избор за вида и обхвата на услугите, които ще получат, право на избор за лечебните заведения, в които ще се лекуват; Да имат гарантирана качествена медицинска помощ.

НЗОК и частни фондове – ще отговарят на всички изисквания за платежоспособност и финансова устойчивост  съгласно Регламента и съгласно изискванията на МЗ и на общите финансови правила и принципи, установени в нормативната уредба.

Дружествата ще се конкурират равнопоставено. МЗ, съвместно със съсловните организации, ще определя основния пакет здравни дейности, които ще се покриват от задължителната здравна вноска от 8 %. МЗ, съвместно с пациентски организации, местните власти, съсловни организации, синдикати, работодатели, ще предприеме действия за оптимизиране и преструктуриране на здравната система предвид демографски обстоятелства, потребности от дейности и наличие на кадри, ще определя параметрите на Националната здравна карта.

МЗ ще изпълнява настоящите си правомощия по регистриране и лицензиране на лечебните заведения и по формиране на лекарствената политика. МЗ ще провежда ЦОП за лекарства и медицински изделия в болниците. МЗ ще определя медицинските стандарти, контролa върху медицинските дейности и тяхното качество чрез създадената ИАМН. Ще координира политиката по специализациите и обучението на кадри. Съсловните организации ще изготвят правилата за добра медицинска практика и продължаващото обучение.

Как ще се договарят цените

Цените на дейностите в основния пакет ще подлежат на договаряне между фондовете и изпълнителите на медицинска и дентална помощ.

Отстъпките за лекарства и медицински изделия ще се договарят от фондовете. За някои дейности МЗ може да определя пределни цени, съгласувано със съсловните организации.

Лечебните заведения ще формират цени за дейностите извън основния пакет, като същите ще се покриват от доброволното здравно осигуряване или чрез плащания в брой от пациентите. Фондовете ще се конкурират за вида и обхвата на тези дейности и пациентите ще могат да избират фондове на базата на сключените от тях договори с изпълнители на услуги. МЗ ще изгради и поддържа Националната здравна информационна система, ще определя общите правила за отчетност в системата и за поддържане на база данни.

Какво, според здравното министерство, ще се подобри

Право на избор на пациента за фонд и на лечебни заведения.

Конкуренция сред осигурителите.

По-добро качество на дейностите и постигнат резултат от лечението.

По-добър контрол върху системата – пациенти чрез изискванията, които ще има към осигурителите, фондовете – за по-високо качество на работа на договорните партньори, МЗ чрез своите структури, изпълнители на медицинска помощ – съпоставяйки различните фондове.

Подобряване на профилактиката и превенцията – по-високи изисквания за резултатите от тези дейности.

Най-сложният въпрос е остойностяването на пътеките

Дали държавата ще плаща по-високи здравни вноски за групите, които осигурява, ще се реши с бюджетната процедура за 2020 година. Това каза пред журналисти министърът на здравеопазването Кирил Ананиев след национална кръгла маса, на която представи проект на нов здравноосигурителен модел. 

Най-сложният въпрос, изискващ време, е остойностяването на клиничните пътеки, каза още той. За да се осъществи остойностяването е нужно да се приложат новите медицински стандарти, правилата за добра медицинска практика.

Трябва и да се наблюдава преструктурирането на лечебните заведения, допълни министър Ананиев.

Трябва да отговорим на всички поставени въпроси и до края на годината да финанализираме модела, каза още той. Той увери участниците във форума, че се работи по медицинските стандарти, по правилата за добра медицинска практика, алгоритмите на клиничните пътеки, верификацията на лекарствата, модернизацията на спешната помощ. Така ще отпаднат някои проблеми и ще имаме условия новият модел да влезе в сила, допълни той.

Коментари

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията

Анкета

Каква ще бъде следващата работа на главния прокурор Иван Гешев?