Съвместното предприятие за европейски високопроизводителни изчислителни технологии (EuroHPC JU) обяви днес подписването на договор на стойност 11,5 милиона евро за нова суперкомпютърна система в България, съобщиха от Еврокомисията.

Системата ще може да разполага с повече от 4,4 пентафлопса и ще бъде разположена в София Тех парк. Тя може да бъде използвана например за точна оценка на сеизмичната устойчивост на сградите, за прогнозиране на времето и за медицински приложения в подкрепа на леката инвазивна диагностика и откриването на иновативни лечения.

„Този нов суперкомпютър ще подпомогне европейските научни изследвания за стимулиране на иновациите и насърчаване на по-добрата наука чрез осигуряване на достъп до водещи инфраструктури и услуги за високопроизводителни изчислителни технологии, независимо къде се намират в Европа“, изтъкна еврокомисарят по иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта Мария Габриел.

Що е то

Европа е лидер по инвестиции в инфраструктура за суперкомпютри от следващо поколение. Пример за това е и инициативата на ЕС „Дестинация Земя“. Целта й е да разработи много прецизен цифров модел на Земята, способен да подобри метеорологичните прогнози, управлението на водите и екологичното моделиране.

След обявяването на суперкомпютъра LUMI във Финландия и суперкомпютъра LEONARDO в Италия през октомври, както и три други суперкомпютъра в Чехия, Люксембург и Словения, този в България бележи последното попълнение към семейството суперкомпютри от Съвместното предприятие от септември насам.

Предприятието планира да придобие още един пентафлопс (които могат да извършват поне 4 квинтилиона1 операции в секунда) и суперкомпютър с близка до ексафлопс производителност (с капацитет да извършват над 150 пентафлопса, или 150 квинтилиона изчисления в секунда) в Португалия и Испания. Обявеното през септември предложение на Комисията ще даде възможност за допълнителни инвестиции в размер на 8 милиарда евро в следващото поколение суперкомпютри.

----------------------

1Един квинтилион е равен на 1018.