Article_top

Българите смятат, че са дали на руснаците азбуката. Ние смятаме, че сме им дали освобождението от турците. Това са алфата и омегата на братската дружба. Но има редица по-малко известни събития, които дават на българите почва за обиди.

Сръбско-българската война през 1885 г.

След фактическото освобождение на България от руските войски следва Берлинският конгрес през 1878 г., на който освободените български земи са съществено орязани в полза на победената Османска империя. В страната по онова време вече действа мощно освободително движение и пред 1885 г. с неговите сили, въпреки позицията на Русия и други ключови играчи на европейската политика, България и останалата под турско владение Източна Румелия обявяват Съединението, което предизвиква така наречената Българска криза. Тогава Русия отзовава от България всички работещи по създаването на млада армия там военни специалисти. Остават само българските капитани, а Сърбия под влиянието на Австро-Унгария напада съседите си. Българите обаче доста бързо минават в контранастъпление и влизат на сръбска територия. В крайна сметка е подписан Букурещкият мир, който признава съединението на България и Източна Румелия.

Първата Балканска война през 1912-1913 г.

През 1908 г. България, която тогава де юре е княжество в състава на Османската империя, обявява пълна независимост, княз Фердинанд I е провъзгласен за цар. По онова време балканските страни, които преди това са били под властта на турците, са изпълнени с решителност и сили изцяло да прочистят Балканския полуостров и вече след това заедно справедливо да си поделят спорните територии. Сключени са няколко военни договора между България, Сърбия, Черна гора и Гърция, като така е създаден Балканският съюз. През 1912 г. той дава на турците ултиматум за незабавно освобождаване на Македония. Русия и Австро-Унгария се намесват, но късно.

Войната върви мълниеносно, българите едва не стигат до Цариград и тук се намесват великите държави, които се опасяват от хаос в региона. Русия заявява, че няма да позволи на България да превземе Константинопол, макар българите да обещават след това да го предадат на руснаците. Австро-Унгария и Англия също не са заинтересовани от развитие на успеха на Балканския съюз. Въпреки това с мирния договор от 17 май 1913 г. Османската империя отстъпва територии по линията Мидия-Енос, но у българите остава обидата към руснаците, които не дават да бъде постигне пълна победа в най-успешната им война.

Първата световна война

България планира да отиграе в котела на Първата световна война някои нерешени териториални въпроси на Балканите, включително за загубените през Втората Балканска война земи. В началото страната обявява неутралитет, но през септември 1915 г., когато е планирана мащабна операция срещу Сърбия, влиза в съюз с Германия и Австро-Унгария. Антантата се опитва да привлече България на своя страна и дори обещава да й предаде сръбската част на Македония, но вече е късно. Няколко български дивизии първо действат успешно на балканския военен театър, отблъскват настъпленията на французите и англичаните, но не могат да решат задачата по неутрализирането на вече разгромените от Германия и Австро-Унгария сръбски войски. След това България близо година воюва с променлив успех, а в края на 1915 г. във войната влиза Румъния и през 1916 г. Рукия и Румъния нападат България. Край Добрич се води ожесточена битка, целият град излиза да се отбранява и българите побеждават – изтласкват руснаците и румънците в Бесарабия към река Серет, превземат Букурещ. 

Освобождаването от фашизма през 1944 г.

На 8 септември 1944 г. Червената армия влиза в България, антифашистката прокомунистическа коалиция Отечествен фронт взема властта и назначава свое правителство. Операцията в България се поднася в Русия като освобождаване от фашизма, но, първо, в този момент там вече няма фашистко правителство и, второ, никой не пречи на съветските войски да завземат територията на страната. Така че това е обикновено установяване на контрол и окупация. За три години България е превърната в държава с комунистически режим, репресирани са привърженици на фашизма, български националисти, а също така обществени дейци. Българите оценяват нееднозначно тези действия на СССР – почти половината от участниците в скорошно социологическо проучване не могат да дадат ясна оценка на събитията от 1944 г., 26 на сто считат тази дата за установяване на комунизма, 25 на сто – за освобождаване от нацизма.

Отделянето на Македония

През август 1947 г. Президентът на СФРЮ Йосип Броз Тито и българският министър-председател Георги Димитров, разира се, под егидата на СССР, се договарят, че цялата българска Македония ще се присъедини към югославската. Така е създадена Социалистическа република Македония, а македонците са признати за самостоятелен народ в състава на СФРЮ. Един от западните диалекти на българския е обявен за официален език. Между впрочем, сега в София живеят повече българи от Македония, отколкото в Македония, но затова роднините им в Македония са македонци, а не българи. Съответно на новия народ е приписана нова история с изтъкната културна идентичност. В България има виц по темата:

Русия и Америка спорят кой ще получи Луната, а македонецът казва: „Луно, луно, земьо македонска, пак ли ке те делим.“

--------

* Коментарът е публикуван в „Кирилица“ - онлайн списание, разпространяващо според собственото си определение света на кирилицата.

 

Българите смятат, че са дали на руснаците азбуката. Ние смятаме, че сме им дали освобождението от турците. Това са алфата и омегата на братската дружба. Но има редица по-малко известни събития, които дават на българите почва за обиди.

Сръбско-българската война през 1885 г.

След фактическото освобождение на България от руските войски следва Берлинският конгрес през 1878 г., на който освободените български земи са съществено орязани в полза на победената Османска империя. В страната по онова време вече действа мощно освободително движение и пред 1885 г. с неговите сили, въпреки позицията на Русия и други ключови играчи на европейската политика, България и останалата под турско владение Източна Румелия обявяват Съединението, което предизвиква така наречената Българска криза. Тогава Русия отзовава от България всички работещи по създаването на млада армия там военни специалисти. Остават само българските капитани, а Сърбия под влиянието на Австро-Унгария напада съседите си. Българите обаче доста бързо минават в контранастъпление и влизат на сръбска територия. В крайна сметка е подписан Букурещкият мир, който признава съединението на България и Източна Румелия.

Първата Балканска война през 1912-1913 г.

През 1908 г. България, която тогава де юре е княжество в състава на Османската империя, обявява пълна независимост, княз Фердинанд I е провъзгласен за цар. По онова време балканските страни, които преди това са били под властта на турците, са изпълнени с решителност и сили изцяло да прочистят Балканския полуостров и вече след това заедно справедливо да си поделят спорните територии. Сключени са няколко военни договора между България, Сърбия, Черна гора и Гърция, като така е създаден Балканският съюз. През 1912 г. той дава на турците ултиматум за незабавно освобождаване на Македония. Русия и Австро-Унгария се намесват, но късно.

Войната върви мълниеносно, българите едва не стигат до Цариград и тук се намесват великите държави, които се опасяват от хаос в региона. Русия заявява, че няма да позволи на България да превземе Константинопол, макар българите да обещават след това да го предадат на руснаците. Австро-Унгария и Англия също не са заинтересовани от развитие на успеха на Балканския съюз. Въпреки това с мирния договор от 17 май 1913 г. Османската империя отстъпва територии по линията Мидия-Енос, но у българите остава обидата към руснаците, които не дават да бъде постигне пълна победа в най-успешната им война.

Първата световна война

България планира да отиграе в котела на Първата световна война някои нерешени териториални въпроси на Балканите, включително за загубените през Втората Балканска война земи. В началото страната обявява неутралитет, но през септември 1915 г., когато е планирана мащабна операция срещу Сърбия, влиза в съюз с Германия и Австро-Унгария. Антантата се опитва да привлече България на своя страна и дори обещава да й предаде сръбската част на Македония, но вече е късно. Няколко български дивизии първо действат успешно на балканския военен театър, отблъскват настъпленията на французите и англичаните, но не могат да решат задачата по неутрализирането на вече разгромените от Германия и Австро-Унгария сръбски войски. След това България близо година воюва с променлив успех, а в края на 1915 г. във войната влиза Румъния и през 1916 г. Рукия и Румъния нападат България. Край Добрич се води ожесточена битка, целият град излиза да се отбранява и българите побеждават – изтласкват руснаците и румънците в Бесарабия към река Серет, превземат Букурещ. 

Освобождаването от фашизма през 1944 г.

На 8 септември 1944 г. Червената армия влиза в България, антифашистката прокомунистическа коалиция Отечествен фронт взема властта и назначава свое правителство. Операцията в България се поднася в Русия като освобождаване от фашизма, но, първо, в този момент там вече няма фашистко правителство и, второ, никой не пречи на съветските войски да завземат територията на страната. Така че това е обикновено установяване на контрол и окупация. За три години България е превърната в държава с комунистически режим, репресирани са привърженици на фашизма, български националисти, а също така обществени дейци. Българите оценяват нееднозначно тези действия на СССР – почти половината от участниците в скорошно социологическо проучване не могат да дадат ясна оценка на събитията от 1944 г., 26 на сто считат тази дата за установяване на комунизма, 25 на сто – за освобождаване от нацизма.

Отделянето на Македония

През август 1947 г. Президентът на СФРЮ Йосип Броз Тито и българският министър-председател Георги Димитров, разира се, под егидата на СССР, се договарят, че цялата българска Македония ще се присъедини към югославската. Така е създадена Социалистическа република Македония, а македонците са признати за самостоятелен народ в състава на СФРЮ. Един от западните диалекти на българския е обявен за официален език. Между впрочем, сега в София живеят повече българи от Македония, отколкото в Македония, но затова роднините им в Македония са македонци, а не българи. Съответно на новия народ е приписана нова история с изтъкната културна идентичност. В България има виц по темата:

Русия и Америка спорят кой ще получи Луната, а македонецът казва: „Луно, луно, земьо македонска, пак ли ке те делим.“

--------

* Коментарът е публикуван в „Кирилица“ - онлайн списание, разпространяващо според собственото си определение света на кирилицата.

Коментари

Българите не са обидени на руснаците.

Има обаче една банда грантаджии, обидени от господарите си по джендърски, които за малко пари от много години тиражират всякакви лъжи и преувеличения и се надяват от тях да се разгори омраза към Русия и руснаците. Засега, 140 години безуспешно.

https://chitanka.info/text/4181-negostoljubivo-selo

140 г руско иго

На теб не ти стигат. Що не отидеш да живееш в Русия, прати децата си да учат там!

"Руско иго"?

Пийте си хапчетата и като Ви подействат, препрочетете учебниците си по история.

Ще се учудите колко нови, неизвестни на русофреничната Ви душа неща ще научите.

именно

Точно "учебниците" по история са пълни с лъжи и художествени измислици. Влез в сайта Наука, има раздел История. чети учи, сравнявай с учебниците..... ако си над 50 годишен... ще ти светне!

Откъде знаете, драго,

с какво са "пълни" учебниците, след като очевидно никога не сте имали вземане-даване с тях?

Е,

23 г съм ходил на даскало..... но като се пенсионирах и попрочетох още половин вагон... си промених мнението!
Постулат: Там където стъпи интернета, тоталитаризма и цензурата са мъртви!

23 години?

Всяка година ли си повтарял?

Горкият, извинявай, няма да те тормозя повече, то неслучайно да ти се говори е малко като участие в специалната олимпиада.

Задочно учил ли си

Аз три пъти.

Не.

Успехът ми стига за държавна поръчка, дори с багажа от двама дядовци - врагове на АБПФК.
Kovatz's picture
Kovatz
Kovatz

Нещастен майцепродавец!

Нещастен майцепродавец!

Здравейте, нещастен майцепродавец.

Аз пък съм морален победител.

Приятно ми е да се запознаем тук.

Грантаджия си ти,....

защото непрекъснато защитаваш чужди, не-български интереси!
На всичкото от горе имаш нахалството да обвиняваш другите в твоите си недъзи!

Лъжи си,

никому не пречиш :)

а, не

"След фактическото освобождение на България"
Още първото изречение лъжа! Да се чете: "След фактическото завладяване на българската територия....."
"През 1908 г. България, която тогава де юре е княжество в състава на Османската империя"
Лъжа- България е васал на Руската империя, и и плащаме военните разходи...
" Пукия"- Русия!
Поредната пропагандна статия с лъжи, манипулации.... Историческата истина е че Русия е причинила най-много нещастия на България. Кото в момента подкупна русофилска клика ни дърпа към Евразия, ние ще сме новия Крим-2!

Какъв е смисълът да повтаряте лъжи като

"Историческата истина е че Русия е причинила най-много нещастия на България", след като знаете, че никой не им се връзва?

Историческа истина е, че най-големите нещастия на България след Освобождението са причинени от една германска фамилия и нейните лакеи-контрабългари, от Стамболов и Ал. Цанков до Филов, Костов и Борисов.

При това тривиално лесно проверяема истина.
Kovatz's picture
Kovatz
Kovatz

Орален

Да те попитам, ти за българин ли се смяташ?

Това са тролове. Може да е и

Това са тролове. Може да е и един човек. Бил съм свидетел как на тоя сайт има повече минуси отколкото кликове върху статия. Има ли какво да говорим

По-тъжното е, че са не какви да е тролове,

а редакционни тролове.

...

Да бе, ние само с това се занимаваме, да ви кликаме минуси :D

Еми друга работа много нямате,

гугъл "превода" на материали от кораба-майка едва ли отнема кой знае колко.

Ние сме свободни и мислещи

Ние сме свободни и мислещи хора, а не тролове. Затова прави разлика между руската държавна политика и, примерно, руската култура. Няма действе на руската държавна политика, което да е добро за България.

Смешко!

Погледни си резултата от гласуването под тъпите ти лъжи!

Резултатите от "гласуването"

се фалшифицират тривиално - достатъчно е да изтриеш сесийните кукитата.

Едно 95% от тия минуси са от две-три трудолюбиви пчелички на заплата на "Козяк" като Ваша милост :)

Не, не сме обидени на

Не, не сме обидени на руснаците.
Това са простотии и пропаганда.
Да не би американци да са ни освободили?
Не са!
Да не е умрял френски крал край Варна?
Не е, полски крал е умрял край Варна за освобождението на България. България е благодарна на славянските си братя.

Фалшив трафик и тролове не

Фалшив трафик и тролове не представят българското мнение.
То се видя на изборите за президент, когато генералът победи оная вещица - травестит, дето после се опита да ни вкара и в Истанбулската конвенция.

постулат

Русия е проказата на планетата Земя!

Аксиома:

на крива ракета, космоса й пречи.
Понякога наминаващ's picture
Понякога наминаващ
Понякога наминаващ

Доста бегъл

и непълен преглед на предателствата на Русия спрямо България, но като начално ограмотяване - става.
Gotse Delchev's picture
Gotse Delchev
Gotse Delchev

Тази статия е за екарисаж!

Колкото и да се мълчи от „корифеите” на официалната историческа мисъл в България, у нас сега тече възродителен процес. Просветителната фаза на сегашното Българско възраждане ще приключи, когато болшинството от българите осъзнаят следните моменти:

1. Русия никога не е била наша благодетелка и няма да бъде, докато изповядва имперска идеология и доктрина.
2 Войната от 1877-1878 г. егоистично и неправилно е наричана Руско-турска. Тя е Коалиционна антитурска война, доминирана от Имперска Русия. В коалицията участва Румъния с цялата си армия между 52 и 60 хиляди бойци. Румънците имат решаващ принос за падането на Плевен, Гордевият възел на войната. Вижте какво пише Едвард Радзинский в книгата си „Александър ІІ Жизнь и смерть” от 2006 г. В третият най-страшен щурм на Плевен участват и 32 хиляди румънски войници. Императорът, оценявайки пълководческите качества на своя брат - великият княз Николай Николаевич, предлага общото командване на щурма от руси и румънци, да бъде предадено на румънския крал Карол І. Това е най-кръвопролитното сражение за всички войни на Русия с Турция. 12 хиляди руски войници и 4 хиляди румънски остават да лежат на плевенските позиции. Реални коалиционни партньори във войната са още Сърбия, с 9-10 хиляди бойци според Божидар Димитров, 23 хиляди черногорци, 12 400 български опълченци + много не малобройни чети, и финландска полк, дал 280 смърти общо от убити и от ранени, починали по-късно, достигнал до Сан Стефано. Въпреки всичко русофилите, върли антибългаристи, и повечето руси продължават да пишат за подарената ни свобода от русите, и да премълчават и дори да отричат антитурската военна коалиция, както поиска руският политически патриарх.. Руският цинизъм няма край! Не искат да признаят, че главният фактор за българското освобождение е българският народ, извоювал през Възраждането своя независима църква, послужила с диоценза си за темел на възраждащата ни се държава, и формирал национална идентичност. С оглед имперските си геополитически стремления на Балканите Русия е организирала цяла дивизия от заблуждаващи писачи, за да замъгляват истината около нашето освобождение. Цел: безлимитно доене на българите и подготовка за дефинитивно поглъщане на България. Благодарение на анемичната истинска патриотична опозиция срещу русоугодника Борисов, и заспалостта на племето ни, руската имперска идея има успехи у нас.
3 Тази статия е за екарисаж, защото е лъжлива, бездарно написана и е по-опасна от най-устойчивите антраксни бацили!
4 Една освободителка не постъпва така, както Русия системно ни ограбва и ни държи в подтисничество. Опомни се, народе, докато не са те завели на паша в евразийските степи! Грабвай не оръжието, а правилната бюлетина на изборите!

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията

Анкета

Какво искате да ви донесе Дядо Коледа?